ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแญง "สาธิต"

จัดโดยสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

รายการวิ่ง/ลงทะเบียน


ขนาดไซต์เสื้อ

รายการ : Fun Run 3.5 Km

ค่าสมัคร : ฿400

กลุ่มอายุ : ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

รางวัล :

สมัครวิ่ง

รายการ : MINI-MARATHON 10.5 Km

ค่าสมัคร : ฿500

กลุ่มอายุ : ชาย/หญิง
- กลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี
- กลุ่มอายุ 20-29 ปี
- กลุ่มอายุ 30-39 ปี
- กลุ่มอายุ 40-49 ปี
- กลุ่มอายุ 50-59 ปี
- กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

รางวัล :

ถ้วยรางวัลลำดับที่ 1-3 ในแต่ละกลุ่มอายุ :

สมัครวิ่ง

รายการ : VIP

ค่าสมัคร : ฿1500

กลุ่มอายุ : เลือกลงได้ 1 รายการ

รายการ : Fun Run 3.5 Km

รายการ : MINI-MARATHON 10.5 Km

รางวัล :

สมัครวิ่ง

เส้นทางการวิ่ง

แกลอรี่

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

ที่อยู่

  •   สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
    ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
    จ.มหาสารคาม 44150
  •   043-754-333 ต่อ 3310,3301,3303,3326
  •   เบอร์ภายใน ประชาสัมพันธ์ 3310,3301,3303,3326