สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม​ มอบแอลกอลฮฮล์​ 70% จำนวนรวมทั้งหมด​ 300 ขวด

» สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม​ มอบแอลกอลฮฮล์​ 70% จำนวนรวมทั้งหมด​ 300 ขวด

วันจันทร์ที่​ 10 สิงหาคม 2563 เวลา​ 10.00​ น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม​ นำโดยนายโฆษิต​ เหล่าสุวรรณ​ ประธาน​ และนายสุรทิน​ ธำรงค์พันธวนิช​ รองประธาน​ฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมมอบแอลกอลฮฮล์​ 70% จำนวนรวมทั้งหมด​ 300 ขวด​ ของทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม​...


11/08/2563 ผู้ดูแลระบบ 12

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามตั้งจุดรับบริจาคโลหิต

» สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามตั้งจุดรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้ตั้งจุดรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิต


15/07/2563 ผู้ดูแลระบบ 45

ประชุมห้องโครงการพิเศษ SEM,Science-Mathematics Gifted,English Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 [ออนไลน์]

» ประชุมห้องโครงการพิเศษ SEM,Science-Mathematics Gifted,English Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 [ออนไลน์]

ประชุมห้องโครงการพิเศษ SEM,Science-Mathematics Gifted,English Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.30 โดยใช้บัญชี Microsoft Team ของนักเรียนในการเข้าร่วมประชุม โหลดเอกสารเชิญประชุมและกำหนดการประชุม...


10/07/2563 ผู้ดูแลระบบ 462

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรุ่นใหม่ทางด้านธุระกิจดิจิตอล

» ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรุ่นใหม่ทางด้านธุระกิจดิจิตอล

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ได้หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรุ่นใหม่ทางด้านธุรกิจดิจิตอล ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม...


11/08/2563 ผู้ดูแลระบบ 4

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

» ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี

งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสุทธาเวช ในการนำทีมคณะแพทย์และพยาบาลเข้าดำเนินการตรวจสุขภาพ


05/08/2563 พิราวรรณ สุพร 82

วันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2563

» วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน...


31/07/2563 พิราวรรณ สุพร 155

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» [สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว...


08/07/2563 ผู้ดูแลระบบ 477

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2563

» นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปีการศึกษา 2563

นายธนกร นามษร นักเรียนชั้น ม.5/2 เหล่าทหารเรือ นายปิยวัฒน์ ถีอาสนา นักเรียนชั้น ม.5/5 เหล่าทหารบก นายปรัญชา ร่มโพธิ์ นักเรียนชั้น ม.5/6 เหล่าทหารบก นายธนกฤษ ศรีแสนยง นักเรียนชั้น ม.6/4 เหล่าตำรวจ นายเก่งเทวา พิลาชัย นักเรียนชั้น...


31/07/2563 พิราวรรณ สุพร 35

นางสาวกัญญาณัฐ ลายทอง ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน จาก CENTER FOR LANGUAGE  EDUCATION AND COOPERATION

» นางสาวกัญญาณัฐ ลายทอง ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน จาก CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND COOPERATION

นางสาวกัญญาณัฐ ลายทอง นักเรียนโครงการ ENGLISH GIFTED แผนการเรียนภาษาจีน ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน จาก CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND COOPERATION ทุน International Chinese Language Teachers(Confucius Institute) Scholarship สาขา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Chinese to Speakers of other Languages) มหาวิทยาลัยหนานจิง(Nanjing...


31/07/2563 พิราวรรณ สุพร 27

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่ง นางสาวจันทกานต์ หาญพิชานันท์

» ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่ง นางสาวจันทกานต์ หาญพิชานันท์

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่ง นางสาวจันทกานต์ หาญพิชานันท์ ชั้น 5/9 ได้รับรางวัล ชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 2 ในการการประกวดศิลปกรรมเด็กและยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 23 กรกฎาคา 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ


24/07/2563 ผู้ดูแลระบบ 122

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

316 | 516

Junior high school

348 | 691

Senior high school

664 | 1207

Sum all

1871

Total

Forms

1. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

2. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

3. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

5. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

6. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

7. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

8. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

9. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

10. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

11. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

12. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

13. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

14. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

15. สัญญาคำประกัน

16. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

17. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

18. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

19. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

20. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

21. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

22. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

23. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

24. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

25. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

26. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

27. ใบยกเลิกวันลา

28. ใบลา

29. ใบลาติดตามคู่สมรส

30. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

31. ใบลาพักผ่อน

32. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

33. ใบลาอุปสมบท

34. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

35. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

36. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

37. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map