ตารางสำหรับการเข้าเรียน ออนไลน์ ของ นร. ม.6

» ตารางสำหรับการเข้าเรียน ออนไลน์ ของ นร. ม.6

ตารางสำหรับการเข้าเรียน ออนไลน์ ของ นร. ม.6 แบบ Live สดกับอาจารย์ ผู้สอน ส่วนเวลาว่างให้ เข้าเรียนรู้ใน Class แต่ละวิชา ด้วยตนเอง 25 พ.ค.-26 มิ.ย.2563  


22/05/2563 ผู้ดูแลระบบ 1031

ประกาศตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

» ประกาศตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อ/ห้อง ม.1 >> คลิก ตรวจสอบรายชื่อ/ห้อง ม.4 >> คลิก ** หมายเหตุ นักเรียน ม.3 ศิษย์เก่าที่ยังไม่จบการศึกษา ยังไม่ได้จัดห้อง หากรายชื่อนักเรียนตกหล่นหรือสายการเรียนผิด ให้ติดต่อที่ facebook : Srisuda Singchum (อ.ศรีสุดา สิงห์ชุม)


16/04/2563 ผู้ดูแลระบบ 7092

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563

» ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  >> ตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  >> ตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  >> ตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  >> ตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  >> ตรวจสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  >> ตรวจสอบ


22/05/2563 ผู้ดูแลระบบ 5367

กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์

» กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์

กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ กิจกรรม Happy Birthday อาจารย์และบุคลากรที่่เกิดเดือนมกราคม ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (เสริมสร้างกำลังใจเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน)” จะเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่เกิดภายในเดือนนั้น...


26/02/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 89

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ล้างภาชนะ)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ล้างภาชนะ)

ประกาศรายงานรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ล้างภาชนะ) สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 เมษายน 2563  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


27/05/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 15

 ​​รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)​

» ​​รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)​

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน  1 อัตรา ...


09/05/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 212

ประกาศขยายเวลา รับสมัครพนักงานทั่วไป (พนักงานล้างภาชนะ)

» ประกาศขยายเวลา รับสมัครพนักงานทั่วไป (พนักงานล้างภาชนะ)

ประกาศขยายเวลา รับสมัครพนักงานทั่วไป (พนักงานล้างภาชนะ) ราบละเอียด ตามไฟล์ที่แนบมา


29/04/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 271

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสอบ O-NET ยอดเยี่ยม

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสอบ O-NET ยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสอบ O-NET ยอดเยี่ยม ดังนี้ 1.นาย ติณณ์ ลวกุลม.3/2 O-Net คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 2.น.ส. ฐิตาภรณ์ ชำนาญหมอ...


26/03/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 174

มอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลการสอบแข่งขัน โครงการ ASMO THAI 2019

» มอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลการสอบแข่งขัน โครงการ ASMO THAI 2019

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ให้เกียรติในการมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลการสอบแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในโครงการ ASMO THAI 2019 ซึ่งได้จัดสอบในเดือนกรกฎาคม...


19/02/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 138

โครงการ Thailand World Mathematics Championship (WMC)

» โครงการ Thailand World Mathematics Championship (WMC)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ให้เกียรติในการมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่ เด็กชายปรีชากร ยาสมร ได้เข้าร่วมโครงการ Thailand World Mathematics Championship (WMC) ของ มหาวิทยาลัยไบรท์ตัน...


19/02/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 70

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

333 | 530

Junior high school

358 | 705

Senior high school

691 | 1235

Sum all

1926

Total

Forms

1. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

2. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

3. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

5. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

6. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

7. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

8. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

9. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

10. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

11. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

12. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

13. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

14. สัญญาคำประกัน

15. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

16. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

17. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

18. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

19. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

20. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

21. แนวปฎิบัติการศึกษาต่อ

22. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

23. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

24. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

25. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

26. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

27. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

28. ใบยกเลิกวันลา

29. ใบลา

30. ใบลาติดตามคู่สมรส

31. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

32. ใบลาพักผ่อน

33. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

34. ใบลาอุปสมบท

35. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

36. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

37. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

38. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map