ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง SMG (เพิ่มเติม)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง SMG (เพิ่มเติม)

ติดต่อขอรับใบชำระเพิ่มเติมได้ที่ Inbox เพจโรงเรียน


27/04/2565 ผู้ดูแลระบบ 1101

ประกาศห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

» ประกาศห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> คลิก ข้อมูลการจัดห้อง ณ วันที่ 20 เมษายน 2565 กรณีศิษย์เก่าที่ยังไม่มีในประกาศรายชื่อห้องเรียนให้ดำเนินการเรื่องจบหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อน และจะแจ้งห้องให้ทราบภายหลัง ระบบปลดหนี้ >>...


20/04/2565 ผู้ดูแลระบบ 2567

โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

» โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม)ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ิ       วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.00 -10.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2565 ณ พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานมีกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ประกอบด้วย...


12/04/2565 ประชาสัมพันธ์ 560

โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดค่ายบริการวิชาการสัญจร

» โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดค่ายบริการวิชาการสัญจร

               เมื่อวันที่  24- 25 มีนาคม  2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดค่ายบริการวิชาการสัญจร “พลศึกษาและการพัฒนาทักษะในโรงเรียน” ณ โรงเรียนบ้านโคกล่าม  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม ...


29/03/2565 ประชาสัมพันธ์ 1025

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

» งานแสดงมุทิตาจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

          วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา  18.30 น.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต  เนื่องในวันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของรองศาสตราจารย์  ดร.ชวลิต  ชูกำแพง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


25/03/2565 ประชาสัมพันธ์ 716

 รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

» รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2565  จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบ  


03/03/2565 กัลยาณี ทบเทิบ 179

ขอแสดงความยินดี นายวรมฆา นิลวรรณาภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

» ขอแสดงความยินดี นายวรมฆา นิลวรรณาภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ขอแสดงความยินดี นาย วรมฆา นิลวรรณาภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 14 ปี ประเทศไทย เข้ารอบสุดท้ายการประกวดวาดภาพศิลปะนานาชาติ จาก มูลนิธิ Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation ในการแข่งขัน Science Without Borders ประจำปี 2022 การประกวดศิลปะสำหรับนักเรียนนานาชาติ...


05/05/2565 ผู้ดูแลระบบ 19

ขอแสดงความยินดี  นายชนฤทธ์ ชัยสุทธานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

» ขอแสดงความยินดี นายชนฤทธ์ ชัยสุทธานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

ขอแสดงความยินดี   นายชนฤทธ์ ชัยสุทธานนท์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/9 เข้ารอบสุดท้ายการประกวดวาดภาพศิลปะนานาชาติ  จาก มูลนิธิ Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation  ในการแข่งขัน Science Without Borders ประจำปี2021 การประกวดศิลปะสำหรับนักเรียนนานาชาติ หัวข้อ เกี่ยวกับมหาสมุทรผ่านงานศิลปะ Science...


05/05/2565 ผู้ดูแลระบบ 23

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

280 | 508

Junior high school

329 | 648

Senior high school

609 | 1156

Sum all

1765

Total

Forms

1. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

2. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

3. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

5. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

6. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

7. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

8. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

9. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

10. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

11. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

12. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

13. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

14. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

15. สัญญาคำประกัน

16. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

17. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

18. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

19. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

20. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

21. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

22. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

23. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

24. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

25. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

26. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

27. ใบยกเลิกวันลา

28. ใบลาติดตามคู่สมรส

29. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

30. ใบลาพักผ่อน

31. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

32. ใบลาอุปสมบท

33. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

34. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

35. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

36. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Address

 •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

          Khamriang, Kantarawichai,

          Maha sarakham, 44150
 •   043-754-636
 •   043-754-636
 •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map