โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการงานบริหารยุทธศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี...


22/11/2561 วีณา เม้าพิมพา 112

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 19)

» รายงานผลการเข้าศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 19)

คลิก เพื่อดูข้อมูลผลการเข้าศึกษาต่อนักเรียน


30/10/2561 วีณา เม้าพิมพา 394

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

» กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการ >> คลิก โควตารับนักเรียน >> คลิก


17/10/2561 ผู้ดูแลระบบ 11587

โครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อสน.ม.)

» โครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อสน.ม.)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อสน.ม.) ณ ห้องประชุม ทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...


01/11/2561 วีณา เม้าพิมพา 14

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

» ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดยอาจารย์สัจจพงษ์ ญาตินิยม ผู้แทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 2 กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 เสลาเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร...


01/11/2561 วีณา เม้าพิมพา 21

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 2/2561

» ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 2/2561

วันที่ 1 9 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 2/2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


20/09/2561 วีณา เม้าพิมพา 50

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น

» ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


14/09/2561 ผู้ดูแลระบบ 39

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

    ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 /2561 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  อัตรา 7,350 บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...


05/06/2561 กัลยาณี ทบเทิบ 69

ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3  การประกวดโรงเรียนต้นแบบ

» ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การประกวดโรงเรียนต้นแบบ " การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวนโยบาย Thailand 4.0"

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด "การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวนโยบาย...


25/10/2561 วีณา เม้าพิมพา 13

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา(ฝ่ายมัธยม)เข้ารอบการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เป็นตัวแทนภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา(ฝ่ายมัธยม)เข้ารอบการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เป็นตัวแทนภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนที่เข้ารอบการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ เป็นตัวแทนภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 คน ซึ่งประกอบไปด้วย นางสาวปรีณาภา ดีแนบเนียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


04/10/2561 วีณา เม้าพิมพา 36

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

» การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร...


13/09/2561 วีณา เม้าพิมพา 649

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

282 | 507

Junior high school

349 | 624

Senior high school

631 | 1131

Sum all

1762

Total

Forms

1. test

2. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

3. ขอปรับวุฒิ

4. ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

5. ตารางสอบม.ต้น

6. ตารางสอบม.ปลาย

7. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

8. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

9. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

10. ฝากข่าวPR

11. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

12. รายงานผลการเข้าศึกษาต่อม.6

13. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

14. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

15. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

16. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

17. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

18. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

19. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

20. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

21. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

22. สัญญาคำประกัน

23. สัญญาค้ำประกัน

24. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

25. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

26. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

27. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

28. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

29. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

30. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

31. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

32. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

33. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

34. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

35. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

36. โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4

37. ใบยกเลิกวันลา

38. ใบลา

39. ใบลาติดตามคู่สมรส

40. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

41. ใบลาพักผ่อน

42. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

43. ใบลาอุปสมบท

44. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

45. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

46. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

47. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

48. ใบสมัครบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

Publications

1. การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

3. ข้อมูลค่ายคุณธรรม

4. คำอธิบายการทำสัญญา

5. คู่มือการใช้งานระบบ TOR เบื้องต้น (สำหรับผู้ประเมิน)

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ดวงกำเนิด

8. ตารางสอบม.ต้น

9. ตารางเรียน ผลการเรียนต่ำ 58

10. ประกวดจีน

11. ประกาศงานระเบียบวินัยโรงเรียน

12. พระอริญานุวัตร1

13. รหัสรายชื่อผลการเรียนต่ำ 58

14. ระเบียบการ

15. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

16. รายละเอียดค่ายเตรียมความพร้อม 58

17. วัดโสม

18. สำรวจบุตรบุคลากร58

19. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน

20. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 2

21. ฮุปแต้ม2

22. ฮูปแต้ม1

23. ฮูปแต้ม3

24. เตรียมความพร้อม59

25. เล่ม แผนกลยุทธ์ 58-60 อนุมัติ

26. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2557-2560

27. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557

28. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

29. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

30. โควตา

Other Files

1. aa

2. BG

3. ws

4. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 1

5. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 2

6. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 3

7. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

8. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60สอง

9. กำหนดการประชุมผู้ปกครองสายชั้น

10. คู่มือนักเรียน

11. คู่มือนักเรียน 2559

12. ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 61

13. งานห้องสมุด

14. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1 - 60 ม.ปลาย

15. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1- 60 ม.ต้น

16. ตารางเรียนซัมเมอ60

17. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 58

18. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.1

19. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.2-5

20. ประกวดจีน

21. ประกาศโอลิมปิก1

22. ประกาศโอลิมปิก1

23. ประกาศโอลิมปิก1

24. ประกาศโอลิมปิก2

25. ประกาศโอลิมปิก3

26. ผลการศึกษาต่อมหาลัย

27. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560

28. ฝากข่าวPR

29. ฝากข่าวPR2

30. ม.3

31. ม.6

32. รร.ได้รับคัดเลือก

33. ระเบียบทุน

34. รายชื่อนักเรียนหอพัก1

35. รายชื่อนักเรียนหอพัก2 2561

36. รายชื่อนักเรียนหอพัก3 2561

37. รายชื่อนักเรียนหอพัก5 2561

38. รายชื่อนักเรียนหอพัก6 2561

39. รายชื่อนักเรียนหอพัก7 2561

40. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

41. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

42. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน

43. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1

44. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1(แก้ไข)

45. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2

46. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2(แก้ไข)

47. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3

48. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3(แก้ไข)

49. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4

50. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4(แก้ไข)

51. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงหอใน

52. รายชื่อหอพัก1 2561

53. รายชื่อหอพัก4 2561

54. ห้อง 101-58

55. ห้อง 102-58

56. ห้อง 103-58

57. ห้อง 104-58

58. ห้อง 105-58

59. ห้อง 106-58

60. ห้อง 107-58

61. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

62. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

63. แข่งขันถ่ายภาพ1

64. แข่งขันถ่ายภาพ2

65. แนวปฏิบัตการเตรียมตัวเข้าหอพัก

66. โครงการสอนเสริม1

67. โครงการสอนเสริม2

68. โครงการสอนเสริม3

69. โครงการสอนเสริม4

70. โครงการสอนเสริม5

71. โควตา 2561

72. โควตาเรียนดีทั่วไป61

73. โลโก้โรงเรียน v.Eng

74. โลโก้โรงเรียน v.ไทย

75. โอลิมปิกคณิตศาสตร์1

76. ใบสมัครทุน

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map