นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มอบเงินสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44

» นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มอบเงินสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มอบเงินสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 จำนวนเงิน 50,000 บาท ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ เรื่อง/ภาพ...


11/12/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 8

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 52 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ...


11/12/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 3

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 5 ในหัวข้อ

» โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 5 ในหัวข้อ "CIRCULAR LIVING หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 5 ในหัวข้อ "CIRCULAR LIVING หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด" โดย บริษัท พีทีที โกลบอล...


28/11/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 184

มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ

» มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิตชู กำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน Dancing contest และ Singing contest ในกิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ...


11/12/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 1

มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ

» มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิตชู กำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด ร้านค้าดูดี ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่จัดขึ้นในวันที่...


11/12/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 1

วันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ

» วันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษานานาชาติ  การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรมได้แก่ การแสดงร้องเพลงแร็พ การประกวดร้องเพลงสากล...


11/12/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 1

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานสถานที่)

» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานสถานที่)

ด้วย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน  1 อัตรา...


15/11/2562 กัลยาณี ทบเทิบ 14

ขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» ขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน  1 อัตรา...


23/09/2562 กัลยาณี ทบเทิบ 44

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีอาจารย์สำเร็จการศึกษา

» มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีอาจารย์สำเร็จการศึกษา

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิตชู กำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์ชญาณิศา ติ๊ปปะละ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต...


11/12/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 2

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์กุสุมา พรหมคุณ

» มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์กุสุมา พรหมคุณ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิตชู กำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์กุสุมา พรหมคุณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่งทางวิชาการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ เรื่อง...


11/12/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 1

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 2562

» ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ผกท. ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น ผกท.ดุษฎี ศรีสองเมือง และผกท.องอาจ ญาตินิยม ได้รับคัดเลือกเป็น ผกท. ดีเด่น ในการฝึกภาคปกติของ นฝ.นศท.มทบ. 26 ประจำปี 2562 ให้เข้ารับรางวัลในพิธีสวนสนามใหญ่ และถวายสัตย์ปฏิญาณ...


29/11/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 77

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

308 | 507

Junior high school

344 | 670

Senior high school

652 | 1177

Sum all

1829

Total

Forms

1. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

2. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

3. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

5. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

6. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

7. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

8. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

9. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

10. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

11. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

12. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

13. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

14. สัญญาคำประกัน

15. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

16. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

17. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

18. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

19. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

20. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

21. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

22. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

23. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

24. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

25. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

26. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

27. ใบยกเลิกวันลา

28. ใบลา

29. ใบลาติดตามคู่สมรส

30. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

31. ใบลาพักผ่อน

32. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

33. ใบลาอุปสมบท

34. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

35. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

36. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

37. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map