แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้ตรวจสอบการยื่นจบหลักสูตร

» แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้ตรวจสอบการยื่นจบหลักสูตร

รายชื่อนักเรียนที่ยื่นเอกสารจบหลักสูตร ยังไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนหรือ ติดต่อที่เบอร์ 043754636 ต่อ 3307 (ทะเบียน) ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560  ม.3 >> ตรวจสอบรายชื่อ ม.6 >> ตรวจสอบรายชื่อ


23/03/2560 ผู้ดูแลระบบ 928

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1  วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2560

» ข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2560

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1  วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2560


23/03/2560 วีณา เม้าพิมพา 1390

พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม ห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม)

» พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม ห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  (เพิ่มเติม)   รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 6010165 เด็กชาย กนกพล ดรกันยา คลิก           6010212 เด็กชาย จักรพรรดิ์ ภูวิจิตร คลิก 6010239 เด็กชาย ชนเมธ รินทราช คลิก 6010016 เด็กชาย ณภัทร พลายบัว คลิก 6010053 เด็กชาย เทวฤทธิ์ ศรีเสมอ คลิก 6010256 เด็กชาย ภูวนัย นาแถมเงิน คลิก           6010057 เด็กหญิง เจกิตาน์ นวนน่วม คลิก 6010024 เด็กหญิง ฐาปนี ฐานะปัตโถ คลิก 6010067 เด็กหญิง ฐิตาพร น้อยศิริ คลิก 6010107 เด็กหญิง เบญญาภา อนันตริยะทรัพย์ คลิก 6010096 เด็กหญิง ปญาตา ไชยคำภา คลิก 6010232 เด็กหญิง ปวริศา บริหาร คลิก 6010235 เด็กหญิง ริสา ฉายผาด คลิก 6010047 เด็กหญิง ศตพร แสงงาม คลิก 6010233 เด็กหญิง ศิริพร สุรันนา คลิก 6010157 เด็กหญิง สุธินี คำภักดี คลิก   ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


03/03/2560 ผู้ดูแลระบบ 441

โครงการ Science mathematic Gifted  2016

» โครงการ Science mathematic Gifted 2016

            ฝ่ายงานกิจการพิเศษได้จัดโครงการค่ายปัจฉิมนิพนธ์โครงการพิเศษ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 สำหรับนักเรียนในโครงการ Science mathematic Gifted  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1                         ณ...


08/03/2560 วีณา เม้าพิมพา 441

งานมอบรางวัลโครงการ DMSU Test 2016

» งานมอบรางวัลโครงการ DMSU Test 2016

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูจัดงานมอบรางวัลโครงการ DMSU Test 2016 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดงาน...


28/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 66

นิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559

» นิทรรศการศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดนิทรรศการกาลศิลปะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิศักดิ์  บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ...


22/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 323

ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง

» ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง


18/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 421

ประกาศสอบราคารถตู้ จำนวน 1 คัน

» ประกาศสอบราคารถตู้ จำนวน 1 คัน

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


13/01/2559 ผู้ดูแลระบบ 783

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

» สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

เอกสารตามรายละเอียดแนบ


29/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 452

นักเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

» นักเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาตร์  รายการที่ 1 การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559 สนามสอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ผลการแข่งขัน นายเขตนิภัทร...


01/03/2560 วีณา เม้าพิมพา 101

นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560

» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  นำนักเรียนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560 ในวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นรายการระดับประเทศ...


20/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 282

​โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเยาวชนดีเด่น เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

» ​โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเยาวชนดีเด่น เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนายสิรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าคารวะพร้อมรับฟังโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ...


15/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 350

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

267 | 459

Junior high school

326 | 594

Senior high school

593 | 1053

Sum all

1646

Total

Forms

1. ขอปรับวุฒิ

2. ขออนุมัติไปราชการสาธิต

3. ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

4. ตารางสอบม.ต้น

5. ตารางสอบม.ปลาย

6. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

7. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

8. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

9. ฝากข่าวPR

10. ฟอร์มหนังสือ ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 59 (เรียน ผอ.)

11. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติเบิกงบประมาณและดำเนินโครงการ 59 (เรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

12. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

13. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

14. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

15. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

16. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

17. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

18. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

19. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

20. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

21. สัญญาคำประกัน

22. สัญญาค้ำประกัน

23. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

24. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

25. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

26. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

27. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

28. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

29. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

30. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

31. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

32. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

33. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

34. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

35. ใบยกเลิกวันลา

36. ใบลา

37. ใบลาติดตามคู่สมรส

38. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

39. ใบลาพักผ่อน

40. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

41. ใบลาอุปสมบท

42. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

43. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

44. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

45. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Publications

1. การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

3. ข้อมูลค่ายคุณธรรม

4. คำอธิบายการทำสัญญา

5. คู่มือการใช้งานระบบ TOR เบื้องต้น (สำหรับผู้ประเมิน)

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ดวงกำเนิด

8. ตารางสอบม.ต้น

9. ตารางเรียน ผลการเรียนต่ำ 58

10. ประกาศงานระเบียบวินัยโรงเรียน

11. พระอริญานุวัตร1

12. รหัสรายชื่อผลการเรียนต่ำ 58

13. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

14. รายละเอียดค่ายเตรียมความพร้อม 58

15. วัดโสม

16. สำรวจบุตรบุคลากร58

17. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน

18. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 2

19. ฮุปแต้ม2

20. ฮูปแต้ม1

21. ฮูปแต้ม3

22. เตรียมความพร้อม59

23. เล่ม แผนกลยุทธ์ 58-60 อนุมัติ

24. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2557-2560

25. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557

26. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

27. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Other Files

1. BG

2. กำหนดการประชุมผู้ปกครองสายชั้น

3. คู่มือนักเรียน

4. คู่มือนักเรียน 2559

5. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 58

6. ผลการศึกษาต่อมหาลัย

7. ฝากข่าวPR

8. ฝากข่าวPR2

9. ม.3

10. ม.6

11. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

12. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1

13. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1(แก้ไข)

14. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2

15. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2(แก้ไข)

16. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3

17. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3(แก้ไข)

18. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4

19. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4(แก้ไข)

20. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงหอใน

21. ห้อง 101-58

22. ห้อง 102-58

23. ห้อง 103-58

24. ห้อง 104-58

25. ห้อง 105-58

26. ห้อง 106-58

27. ห้อง 107-58

28. โลโก้โรงเรียน v.Eng

29. โลโก้โรงเรียน v.ไทย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map