คู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกาา 2560

» คู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกาา 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง


08/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 52

ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ปลาย

» ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ปลาย

ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ปลาย คลิกเพื่อดูตาราง


14/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 638

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ

» กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช...


01/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 463

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

» วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้งหนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว...


24/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 31

ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง

» ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง


18/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 516

ประกาศสอบราคารถตู้ จำนวน 1 คัน

» ประกาศสอบราคารถตู้ จำนวน 1 คัน

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


13/01/2559 ผู้ดูแลระบบ 882

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

» สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

เอกสารตามรายละเอียดแนบ


29/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 546

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนเข้าแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนเข้าแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันมัคคุเทศก์จีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน...


09/08/2560 พิราวรรณ สุพร 261

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกพล เนื่องโนราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมสอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


23/05/2560 ผู้ดูแลระบบ 96

นักเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

» นักเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาตร์  รายการที่ 1 การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559 สนามสอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ผลการแข่งขัน นายเขตนิภัทร...


01/03/2560 วีณา เม้าพิมพา 401

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

274 | 480

Junior high school

342 | 606

Senior high school

616 | 1086

Sum all

1702

Total

Forms

1. ขอปรับวุฒิ

2. ขออนุมัติไปราชการสาธิต

3. ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

4. ตารางสอบม.ต้น

5. ตารางสอบม.ปลาย

6. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

7. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

8. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

9. ฝากข่าวPR

10. ฟอร์มหนังสือ ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 59 (เรียน ผอ.)

11. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติเบิกงบประมาณและดำเนินโครงการ 59 (เรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

12. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

13. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

14. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

15. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

16. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

17. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

18. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

19. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

20. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

21. สัญญาคำประกัน

22. สัญญาค้ำประกัน

23. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

24. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

25. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

26. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

27. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

28. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

29. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

30. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

31. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

32. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

33. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

34. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

35. โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4

36. ใบยกเลิกวันลา

37. ใบลา

38. ใบลาติดตามคู่สมรส

39. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

40. ใบลาพักผ่อน

41. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

42. ใบลาอุปสมบท

43. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

44. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

45. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

46. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Publications

1. การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

3. ข้อมูลค่ายคุณธรรม

4. คำอธิบายการทำสัญญา

5. คู่มือการใช้งานระบบ TOR เบื้องต้น (สำหรับผู้ประเมิน)

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ดวงกำเนิด

8. ตารางสอบม.ต้น

9. ตารางเรียน ผลการเรียนต่ำ 58

10. ประกาศงานระเบียบวินัยโรงเรียน

11. พระอริญานุวัตร1

12. รหัสรายชื่อผลการเรียนต่ำ 58

13. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

14. รายละเอียดค่ายเตรียมความพร้อม 58

15. วัดโสม

16. สำรวจบุตรบุคลากร58

17. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน

18. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 2

19. ฮุปแต้ม2

20. ฮูปแต้ม1

21. ฮูปแต้ม3

22. เตรียมความพร้อม59

23. เล่ม แผนกลยุทธ์ 58-60 อนุมัติ

24. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2557-2560

25. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557

26. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

27. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Other Files

1. BG

2. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

3. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60สอง

4. กำหนดการประชุมผู้ปกครองสายชั้น

5. คู่มือนักเรียน

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1 - 60 ม.ปลาย

8. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1- 60 ม.ต้น

9. ตารางเรียนซัมเมอ60

10. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 58

11. ผลการศึกษาต่อมหาลัย

12. ฝากข่าวPR

13. ฝากข่าวPR2

14. ม.3

15. ม.6

16. รายชื่อนักเรียนหอพัก1

17. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

18. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

19. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน

20. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1

21. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1(แก้ไข)

22. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2

23. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2(แก้ไข)

24. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3

25. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3(แก้ไข)

26. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4

27. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4(แก้ไข)

28. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงหอใน

29. ห้อง 101-58

30. ห้อง 102-58

31. ห้อง 103-58

32. ห้อง 104-58

33. ห้อง 105-58

34. ห้อง 106-58

35. ห้อง 107-58

36. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

37. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

38. แนวปฏิบัตการเตรียมตัวเข้าหอพัก

39. โลโก้โรงเรียน v.Eng

40. โลโก้โรงเรียน v.ไทย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map