เส้นทางการวิ่ง และจุดรับเสื้อ DMSU RUN 2020

» เส้นทางการวิ่ง และจุดรับเสื้อ DMSU RUN 2020

จุดรับเสื้อ DMSU RUN 2020 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารรับรองผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) เขตขามเรียง 10.00 น. - 20.00 น. #DMSURUN2020


11/02/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 51

ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

» ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. ประกาศ >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) >> คลิก 5. โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) ...


31/01/2563 ผู้ดูแลระบบ 33645

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)

» พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม)

วันที่ 29 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)...


29/01/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 153

โครงการนิทรรศการศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

» โครงการนิทรรศการศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดโครงการนิทรรศการศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ รองศาสตราจารย์ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ ฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการศิลปะ ของนักเรียนชั้น...


14/02/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 11

โครงการนิทรรศการศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

» โครงการนิทรรศการศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ Science and Mathematics Gifted (SMG) ได้จัดโครงการค่ายปัจฉิมนิพนธ์โครงการพิเศษ (SMG) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ 1.เพื่อฝึกให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้เรียนมาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด...


14/02/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 3

“เปิดโลกกิจกรรม”  สรรสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างชีวิต ประจำปี 2563

» “เปิดโลกกิจกรรม” สรรสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างชีวิต ประจำปี 2563

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม”  สรรสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างชีวิต Human body created for activity not for rest only ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมี  อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน...


04/02/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 14

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานสถานที่)

» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานสถานที่)

ด้วย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน  1 อัตรา...


15/11/2562 กัลยาณี ทบเทิบ 77

ขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» ขอขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จำนวน  1 อัตรา...


23/09/2562 กัลยาณี ทบเทิบ 109

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนกฤต พีบขุนทด

» ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนกฤต พีบขุนทด

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนกฤต พีบขุนทด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง ในโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...


29/01/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 43

มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่เด็กชายปรีชากร ยาสมร

» มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่เด็กชายปรีชากร ยาสมร

วันที่ 29 มกราคม 2563 รองศาตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้มอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ เด็กชายปรีชากร ยาสมร นักเรียนชั้น ม.1/1 ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่...


29/01/2563 นางสาวณวิภา คำแหงพล 20

ขอแสดงความยินดีอาจารย์และนักเรียน ได้รับรางวัลในโครงการต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ใน

» ขอแสดงความยินดีอาจารย์และนักเรียน ได้รับรางวัลในโครงการต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ใน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย มัธยม) ที่ได้รับรางวัลในโครงการต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ใน วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "...


18/12/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 239

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

309 | 507

Junior high school

344 | 668

Senior high school

653 | 1175

Sum all

1828

Total

Forms

1. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

2. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

3. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

5. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

6. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

7. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

8. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

9. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

10. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

11. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

12. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

13. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

14. สัญญาคำประกัน

15. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

16. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

17. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

18. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

19. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

20. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

21. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

22. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

23. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

24. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

25. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

26. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

27. ใบยกเลิกวันลา

28. ใบลา

29. ใบลาติดตามคู่สมรส

30. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

31. ใบลาพักผ่อน

32. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

33. ใบลาอุปสมบท

34. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

35. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

36. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

37. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map