ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม)

โควตาเรียนดีที่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก >> คลิก โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) โรงเรียนทั่วไป >> คลิก  


15/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 270

ประกาศ เลขที่นั่งสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

» ประกาศ เลขที่นั่งสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

สามารถเข้าดูได้ที่ https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss ปล.นักเรียนที่มีเลขที่นั่งสอบ มีสิทธิ์เข้าสอบครับ !! ม.1 >> สอบวันที่ 26 มกราคม 2562 ทุกประเภท ม.4 >> สอบวันที่ 27 มกราคม 2562 ทุกโครงการ ม.4 >> นักเรียนที่ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ส่งเอกสาร/เอกสารไม่ผ่าน...


12/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 4952

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร 1. โควตาบุตบุคลากร >> คลิก 2. โควตาเรียนดีที่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก 4. โควตาเรียนดี รร.สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) >> คลิก 5....


11/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 3404

การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561

» การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม << Click


11/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 45

เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 ณ สถาบันขงจื่อ

» เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 ณ สถาบันขงจื่อ

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนได้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 ณ สถาบันขงจื่อ ภายใต้ชื่องานการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมและการแข่งขันการแสดงวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่...


11/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) รับสมัคร พนักงานขับรถยน์ จำนวน 1 อัตรา

    ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 /2561 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  อัตรา 7,350 บาท เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...


05/06/2561 กัลยาณี ทบเทิบ 93

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขัน แปลภาษาไทย-จีน จีน-ไทย ครั้งที่ 6 และ  การแข่งขันท่องบทประพันธ์จีนครั้งที่ 2

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขัน แปลภาษาไทย-จีน จีน-ไทย ครั้งที่ 6 และ การแข่งขันท่องบทประพันธ์จีนครั้งที่ 2

  วันที่ 19 มกราคม 2562 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันแปลภาษาไทย-จีน จีน-ไทย ครั้งที่ 6 และ  การแข่งขันท่องบทประพันธ์จีนครั้งที่ 2  โดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลดังนี้    การแข่งขันแปลภาษาไทย-จีน...


20/01/2562 พิราวรรณ สุพร 16

โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเยาวชนดีเด่น เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

» โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเยาวชนดีเด่น เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 9  มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำเด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าคารวะพร้อมรับฟังโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ...


14/01/2562 วีณา เม้าพิมพา 185

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนได้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครจากวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 ณ สถาบันขงจื่อ ภายใต้ชื่องานการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมและการแข่งขันการแสดงวรรณกรรมจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่...


11/01/2562 พิราวรรณ สุพร 41

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

282 | 507

Junior high school

349 | 624

Senior high school

631 | 1131

Sum all

1762

Total

Forms

1. test

2. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

3. ขอปรับวุฒิ

4. ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

5. ตารางสอบม.ต้น

6. ตารางสอบม.ปลาย

7. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

8. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

9. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

10. ฝากข่าวPR

11. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

12. รายงานผลการเข้าศึกษาต่อม.6

13. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

14. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

15. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

16. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

17. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

18. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

19. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

20. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

21. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

22. สัญญาคำประกัน

23. สัญญาค้ำประกัน

24. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

25. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

26. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

27. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

28. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

29. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

30. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

31. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

32. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

33. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

34. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

35. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

36. โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4

37. ใบยกเลิกวันลา

38. ใบลา

39. ใบลาติดตามคู่สมรส

40. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

41. ใบลาพักผ่อน

42. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

43. ใบลาอุปสมบท

44. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

45. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

46. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

47. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

48. ใบสมัครบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

Publications

1. การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

3. ข้อมูลค่ายคุณธรรม

4. คำอธิบายการทำสัญญา

5. คู่มือการใช้งานระบบ TOR เบื้องต้น (สำหรับผู้ประเมิน)

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ดวงกำเนิด

8. ตารางสอบม.ต้น

9. ตารางเรียน ผลการเรียนต่ำ 58

10. ประกวดจีน

11. ประกาศงานระเบียบวินัยโรงเรียน

12. พระอริญานุวัตร1

13. รหัสรายชื่อผลการเรียนต่ำ 58

14. ระเบียบการ

15. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

16. รายละเอียดค่ายเตรียมความพร้อม 58

17. วัดโสม

18. วิชาการ 5 ด้าน

19. สำรวจบุตรบุคลากร58

20. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน

21. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 2

22. ฮุปแต้ม2

23. ฮูปแต้ม1

24. ฮูปแต้ม3

25. เตรียมความพร้อม59

26. เรียนดีคัดเลือก 2562

27. เรียนดีทั่วไป 62

28. เล่ม แผนกลยุทธ์ 58-60 อนุมัติ

29. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2557-2560

30. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557

31. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

32. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

33. โควตา

Other Files

1. aa

2. BG

3. ws

4. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 1

5. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 2

6. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 3

7. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

8. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60สอง

9. กำหนดการประชุมผู้ปกครองสายชั้น

10. คู่มือนักเรียน

11. คู่มือนักเรียน 2559

12. ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 61

13. งานห้องสมุด

14. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1 - 60 ม.ปลาย

15. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1- 60 ม.ต้น

16. ตารางเรียนซัมเมอ60

17. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 58

18. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.1

19. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.2-5

20. ประกวดจีน

21. ประกาศโอลิมปิก1

22. ประกาศโอลิมปิก1

23. ประกาศโอลิมปิก1

24. ประกาศโอลิมปิก2

25. ประกาศโอลิมปิก3

26. ผลการศึกษาต่อมหาลัย

27. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปี 2560

28. ฝากข่าวPR

29. ฝากข่าวPR2

30. ม.3

31. ม.6

32. รร.ได้รับคัดเลือก

33. ระเบียบทุน

34. รายชื่อนักเรียนหอพัก1

35. รายชื่อนักเรียนหอพัก2 2561

36. รายชื่อนักเรียนหอพัก3 2561

37. รายชื่อนักเรียนหอพัก5 2561

38. รายชื่อนักเรียนหอพัก6 2561

39. รายชื่อนักเรียนหอพัก7 2561

40. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

41. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

42. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน

43. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1

44. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1(แก้ไข)

45. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2

46. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2(แก้ไข)

47. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3

48. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3(แก้ไข)

49. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4

50. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4(แก้ไข)

51. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงหอใน

52. รายชื่อหอพัก1 2561

53. รายชื่อหอพัก4 2561

54. ห้อง 101-58

55. ห้อง 102-58

56. ห้อง 103-58

57. ห้อง 104-58

58. ห้อง 105-58

59. ห้อง 106-58

60. ห้อง 107-58

61. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

62. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

63. แข่งขันถ่ายภาพ1

64. แข่งขันถ่ายภาพ2

65. แนวปฏิบัตการเตรียมตัวเข้าหอพัก

66. โครงการสอนเสริม1

67. โครงการสอนเสริม2

68. โครงการสอนเสริม3

69. โครงการสอนเสริม4

70. โครงการสอนเสริม5

71. โควตา 2561

72. โควตาเรียนดีทั่วไป61

73. โลโก้โรงเรียน v.Eng

74. โลโก้โรงเรียน v.ไทย

75. โอลิมปิกคณิตศาสตร์1

76. ใบสมัครทุน

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map