กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

» กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ลงทะเบียนได้ที่ >> ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 (msu.ac.th) กำหนดการ >> คลิก


30/04/2567 ผู้ดูแลระบบ 156

หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการอบรมการแพทย์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2567

» หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการอบรมการแพทย์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการอบรมการแพทย์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการเตรียมพร้อมทักษะการแพทย์เบื้องต้น...


10/07/2567 ประชาสัมพันธ์ 39

 คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา

» คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...


09/07/2567 ประชาสัมพันธ์ 21

“ครูปะทะนักเรียน  ภาษาไทยเล่นใหญ่ผนวก 2 งาน เฮลั่นสนั่นฮอลล์  ครูโชว์เก๋านักเรียนโชว์เจ๋งสีสันวันสงกรานต์ในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ”

» “ครูปะทะนักเรียน ภาษาไทยเล่นใหญ่ผนวก 2 งาน เฮลั่นสนั่นฮอลล์ ครูโชว์เก๋านักเรียนโชว์เจ๋งสีสันวันสงกรานต์ในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ”

“ครูปะทะนักเรียน  ภาษาไทยเล่นใหญ่ผนวก 2 งาน เฮลั่นสนั่นฮอลล์  ครูโชว์เก๋านักเรียนโชว์เจ๋งสีสันวันสงกรานต์ในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ” ปิดฉากลงไปแล้วอย่างสวยงามกับงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่...


09/07/2567 ประชาสัมพันธ์ 349

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 ได้แก่ 1. นาย อรุษ พลายบัว ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (เหล่าทหารบก) 2....


16/05/2567 ประชาสัมพันธ์ 398

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติ สาขาชีววิทยา

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติ สาขาชีววิทยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติ สาขาชีววิทยา ได้แก่ 1. นายเนติภูมิ...


28/03/2567 ประชาสัมพันธ์ 303

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด โครงการ SCI-MSU PreTCAS ประจำปี 2567

» ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด โครงการ SCI-MSU PreTCAS ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด โครงการ SCI-MSU PreTCAS ประจำปี 2567  


06/03/2567 ประชาสัมพันธ์ 234

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.


Authority
(1) have the duty to supervise the activity management system in the demonstration gym to be effective;
(2) Content Budget income - annual expenditure on things to be careful.
(3) requiring that the operators must give details to the university.
(4) Encourage and encourage others to recognize that they are excellent according to their own expertise.
(5) Propose a plan to further develop the quality of education.

332 | 502

Junior high school

328 | 711

Senior high school

660 | 1213

Sum all

1873

Total

Forms

1. ITA-o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ67

2. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

3. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

4. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

5. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

6. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

7. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

8. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

9. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

10. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

11. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

12. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

13. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

14. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

15. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

16. สัญญาคำประกัน

17. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

18. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

19. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

20. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

21. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

22. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

23. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

24. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

25. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

26. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

27. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

28. ใบยกเลิกวันลา

29. ใบลาติดตามคู่สมรส

30. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

31. ใบลาพักผ่อน

32. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

33. ใบลาอุปสมบท

34. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

35. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

36. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

37. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Research

* ไม่มีข้อมูล *

Other Files

1. 0-12สถิติการให้บริการ 67 (o12)

2. ITA-o14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 67

3. ITA-o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ67

4. ITA-o17 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 66

5. o19-รายงานการพัฒนาตนเอง 67 - ปี 1-67

6. o19-รายงานผลตามแผนพัฒนา66 (ตัวจริง)

7. o28-NO GIFT POLICY

8. o29-ITA

9. o32-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 67

10. o33-ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันทุจริต 66

11. o8-แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567

12. o9-รายงานผลการดำเนินงาน 66

13. ขั้นตอนการขอรับการให้คำปรึกษา(แนะแนว)

14. ขั้นตอนการปลดหนี้

15. คู่มือการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน

16. คู่มือการทำคลังข้อสอบสำหรับอาจารย์

17. คู่มือการใช้คลังข้อสอบสำหรับนักเรียน

18. คู่มือการใช้ระบบe-school

19. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

20. ระบบสารสนเทศเอกสาร

21. รายงานการพัฒนาตนเอง 66(o24)

22. แนวทางการใช้ระบบe-school

23. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการแก้ไขผลการเรียน

24. แบบสรุปและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ(o17)

25. แผนบริหารและพัฒนา66(o23)

26. แผนปฏิบัติราชการ66(o11)

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map