ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวแล้ว มีรายชื่อประกาศห้อง SEM (เพิ่มเติม) ให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ จำนวน 5,000 บาท ************************************************************** วันที่รายงานตัว : รายงานตัว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. สถานที่รายงานตัว...


15/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 9473

โครงการเฉลิมฉลองตรุษจีน 2017

» โครงการเฉลิมฉลองตรุษจีน 2017


14/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 32

กิจกรรมบริจาคโลหิต

» กิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  และได้มีอาจารย์ บุคคลากร และนักเรียนเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก


14/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 26

ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง

» ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง


18/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 408

ประกาศสอบราคารถตู้ จำนวน 1 คัน

» ประกาศสอบราคารถตู้ จำนวน 1 คัน

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


13/01/2559 ผู้ดูแลระบบ 767

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

» สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

เอกสารตามรายละเอียดแนบ


29/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 431

นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560

» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  นำนักเรียนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560 ในวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นรายการระดับประเทศ...


20/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 153

​โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเยาวชนดีเด่น เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

» ​โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเยาวชนดีเด่น เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนายสิรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าคารวะพร้อมรับฟังโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ...


15/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 294

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันขงจื่อได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ณ อาคารวัฒนธรรมไทยจีนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น กลุ่มโรงเรียนมัธยมและกลุ่มมหาวิทยาลัย...


04/02/2560 พิราวรรณ สุพร 577

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

267 | 459

Junior high school

326 | 594

Senior high school

593 | 1053

Sum all

1646

Total

Forms

1. ขอปรับวุฒิ

2. ขออนุมัติไปราชการสาธิต

3. ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

4. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

5. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

6. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

7. ฝากข่าวPR

8. ฟอร์มหนังสือ ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 59 (เรียน ผอ.)

9. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติเบิกงบประมาณและดำเนินโครงการ 59 (เรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

10. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

11. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

12. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

13. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

14. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

15. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

16. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

17. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

18. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

19. สัญญาคำประกัน

20. สัญญาค้ำประกัน

21. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

22. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

23. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

24. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

25. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

26. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

27. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

28. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

29. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

30. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

31. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

32. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

33. ใบยกเลิกวันลา

34. ใบลา

35. ใบลาติดตามคู่สมรส

36. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

37. ใบลาพักผ่อน

38. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

39. ใบลาอุปสมบท

40. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

41. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

42. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

43. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Publications

1. การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

3. ข้อมูลค่ายคุณธรรม

4. คำอธิบายการทำสัญญา

5. คู่มือการใช้งานระบบ TOR เบื้องต้น (สำหรับผู้ประเมิน)

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ดวงกำเนิด

8. ตารางเรียน ผลการเรียนต่ำ 58

9. ประกาศงานระเบียบวินัยโรงเรียน

10. พระอริญานุวัตร1

11. รหัสรายชื่อผลการเรียนต่ำ 58

12. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

13. รายละเอียดค่ายเตรียมความพร้อม 58

14. วัดโสม

15. สำรวจบุตรบุคลากร58

16. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน

17. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 2

18. ฮุปแต้ม2

19. ฮูปแต้ม1

20. ฮูปแต้ม3

21. เตรียมความพร้อม59

22. เล่ม แผนกลยุทธ์ 58-60 อนุมัติ

23. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2557-2560

24. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557

25. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

26. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Other Files

1. BG

2. กำหนดการประชุมผู้ปกครองสายชั้น

3. คู่มือนักเรียน

4. คู่มือนักเรียน 2559

5. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 58

6. ผลการศึกษาต่อมหาลัย

7. ฝากข่าวPR

8. ฝากข่าวPR2

9. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

10. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1

11. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1(แก้ไข)

12. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2

13. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2(แก้ไข)

14. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3

15. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3(แก้ไข)

16. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4

17. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4(แก้ไข)

18. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงหอใน

19. ห้อง 101-58

20. ห้อง 102-58

21. ห้อง 103-58

22. ห้อง 104-58

23. ห้อง 105-58

24. ห้อง 106-58

25. ห้อง 107-58

26. โลโก้โรงเรียน v.Eng

27. โลโก้โรงเรียน v.ไทย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map