ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 ฉบับปรับปรุง

» ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 ฉบับปรับปรุง

ประกาศห้องเรียน >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


12/05/2566 ผู้ดูแลระบบ 6033

ประกาศรายชื่อห้องเรียนและโครงรายชื่อนักเรียนโครงการ SEM เพิ่มเติม

» ประกาศรายชื่อห้องเรียนและโครงรายชื่อนักเรียนโครงการ SEM เพิ่มเติม

ประกาศห้องโครงการ SEM เพิ่มเติม >> คลิก ประกาศห้องเรียน >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8  (เพิ่มเติมจากประกาศ) >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> คลิก ​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


05/05/2566 ผู้ดูแลระบบ 10582

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่าง ๆ

» ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่าง ๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการเข้าร่วมแข่งขันในต่าง ๆ   - การประกวดวาดภาพโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ...


20/09/2566 ประชาสัมพันธ์ 82

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย อาจารย์ทิพวรรณ พิลา นักเรียนและอาจารย์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2566.

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย อาจารย์ทิพวรรณ พิลา นักเรียนและอาจารย์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2566.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย อาจารย์ทิพวรรณ พิลา นักเรียนและอาจารย์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ.2566. และ โครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ...


19/09/2566 ประชาสัมพันธ์ 22

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” สาธิต มช.

» แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” สาธิต มช.

สาธิต มช. พร้อมรับเจ้าภาพแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” โดยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่...


18/09/2566 ประชาสัมพันธ์ 78

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,00 บีทียู 30 เครื่อง

» รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,00 บีทียู 30 เครื่อง

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) >> รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการแอร์แขวนใต้ฝ้า >> รายละเอียด เอกสารประกวดราคา >> รายละเอียด


28/08/2566 ผู้ดูแลระบบ 48

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

» ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

รายละเอียด >> คลิก


19/08/2566 ผู้ดูแลระบบ 41

ได้เข้าร่วมแข่งขัน

» ได้เข้าร่วมแข่งขัน "PSRU CYBER HACKATHON 2023"

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ได้เข้าร่วมแข่งขัน "PSRU CYBER HACKATHON 2023" เฟ้นหาบุคลากรที่เป็นสุดยอดนักไซเบอร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ...


11/09/2566 ผู้ดูแลระบบ 52

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ได้รับทุนศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

» นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ได้รับทุนศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ระดับชั้น ม.6 ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี และทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี เต็มจำนวน จาก CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND COOPERATION เพื่อศึกษาต่อ...


30/08/2566 พิราวรรณ สุพร 323

ขอแสดงความยินดีกับผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด  โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม

» ขอแสดงความยินดีกับผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม ด้านการบริหารจัดการระดับยอดเยี่ยม รองศาสตราจารย์...


23/08/2566 ประชาสัมพันธ์ 63

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.


Authority
(1) have the duty to supervise the activity management system in the demonstration gym to be effective;
(2) Content Budget income - annual expenditure on things to be careful.
(3) requiring that the operators must give details to the university.
(4) Encourage and encourage others to recognize that they are excellent according to their own expertise.
(5) Propose a plan to further develop the quality of education.

278 | 514

Junior high school

348 | 677

Senior high school

626 | 1191

Sum all

1817

Total

Forms

1. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

2. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

3. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

5. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

6. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

7. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

8. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

9. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

10. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

11. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

12. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

13. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

14. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

15. สัญญาคำประกัน

16. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

17. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

18. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

19. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

20. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

21. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

22. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

23. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

24. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

25. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

26. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

27. ใบยกเลิกวันลา

28. ใบลาติดตามคู่สมรส

29. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

30. ใบลาพักผ่อน

31. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

32. ใบลาอุปสมบท

33. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

34. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

35. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

36. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map