ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564

» ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2564

ขยายเวลา เป็น 1-30 ธันวาคม ไม่มีค่าปรับ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


02/12/2564 ผู้ดูแลระบบ 453

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

» กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน-2565 >> คลิก ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.1-ปี 2565 >> คลิก ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.4-ปี 2565 >>  คลิก ประกาศโควตา-ร.ร.ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก สมัครได้ที่ https://eschool.msu.ac.th/admissions/


01/12/2564 ผู้ดูแลระบบ 6005

การรับเงินคืนค่าอาหาร ค่าหอพักและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564

» การรับเงินคืนค่าอาหาร ค่าหอพักและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564

1. กรณีผู้ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 1/2564 ภายในวันที่ 11 พ.ย.64 เข้าระบบขอรับเงินคืน - คืนค่าอาหาร ร้อยละ 80 - คืนค่าหอพัก ร้อยละ 90 - คืนค่าธรรมเนียมฯ ร้อยละ 10 ยื่นคำร้องรับเงินคืน กรณีที่ยังไม่ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 1/2564 ชำระเเบบหักส่วนลดแล้ว -...


15/11/2564 ผู้ดูแลระบบ 2220

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

» กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

         วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564  รองศาสตราจารย์ชวลิต  ชูกำแพง  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายสุภัทรญาณ  เฑียรธีระสมบัติ         รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานในพิธี  ด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา...


03/12/2564 ประชาสัมพันธ์ 19

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA รุ่นอายุไม่เกิน  18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่  17 (ปีที่  37) ประจำปีการศึกษา  2564  ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน...


02/12/2564 ประชาสัมพันธ์ 12

สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) ทำความสะอาดพื้นที่ถนนรอบโรงเรียน

» สาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) ทำความสะอาดพื้นที่ถนนรอบโรงเรียน

       วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการล้างถนนรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เตรียมพร้อมรับการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ...


02/12/2564 ประชาสัมพันธ์ 14

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» [สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว...


25/05/2564 ผู้ดูแลระบบ 461

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» [สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว...


25/05/2564 ผู้ดูแลระบบ 1397

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาคภูมิ คัมภิรานนท์ นักเรียนในโครงการ English and Foreign Languages Gifted แผนการเรียนภาษาจีน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 ในโครงการสอบออนไลน์ชิงทุนการศึกษา หัวข้อความรู้ทั่วไปในภาษาจีน


15/09/2564 ผู้ดูแลระบบ 90

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ 1.นางสาวกัญชพร ศรีสมัย 2.นางสาวกัญญาณัฐ จุระยา 3.นางสาวกิตติยา บัวรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


15/09/2564 ผู้ดูแลระบบ 82

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร เรกะลาภ และ นายรพีภูมิ แสงอินทร์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย


15/09/2564 ผู้ดูแลระบบ 69

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

286 | 509

Junior high school

324 | 662

Senior high school

610 | 1171

Sum all

1781

Total

Forms

1. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

2. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

3. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

5. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

6. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

7. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

8. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

9. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

10. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

11. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

12. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

13. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

14. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

15. สัญญาคำประกัน

16. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

17. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

18. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

19. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

20. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

21. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

22. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

23. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

24. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

25. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

26. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

27. ใบยกเลิกวันลา

28. ใบลาติดตามคู่สมรส

29. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

30. ใบลาพักผ่อน

31. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

32. ใบลาอุปสมบท

33. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

34. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

35. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

36. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map