ตรวจสอบรายชื่อการเข้ารับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

» ตรวจสอบรายชื่อการเข้ารับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> ตรวจสอบรายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >> ตรวจสอบรายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> ตรวจสอบรายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> ตรวจสอบรายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >> ตรวจสอบรายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


03/10/2564 ผู้ดูแลระบบ 6202

ประกาศแนวทางการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เรียนฟรี 15 ปี)

» ประกาศแนวทางการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เรียนฟรี 15 ปี)

ศึกษารายละเอียดจากไฟล์แนบ ประกาศ >> คลิก แนวปฏิบัติในการยื่นเอกสารรับเงินเรียนฟรี 15 ปี 2564 >> คลิก ใบสำคัญรับเงิน >> คลิก


25/08/2564 ผู้ดูแลระบบ 8538

บริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม

» บริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม

วันที่  8  ตุลาคม  2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม)  นำโดยอาจารย์สุภัทรญาณ  เฑียรธีระสมบัติ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  ร่วมกับบุคลากรร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วม...


08/10/2564 ผู้ดูแลระบบ 297

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณคือ นางสุดใจ คลังแสง

» มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณคือ นางสุดใจ คลังแสง

วันพุธที่ 29 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. โรงเรียนได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคือ นางสุดใจ คลังแสง ตำแหน่งแม่บ้าน ซึ่งการจัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิค-19 โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีรองศาสตราจารย์...


29/09/2564 ผู้ดูแลระบบ 51

ตัวแทนผู้อำนวยการเข้ารับโล่จากศึกษาธิการจังหวัด

» ตัวแทนผู้อำนวยการเข้ารับโล่จากศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.30 อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น อ.วันวิสา ประมวล และนายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากนายกฤต สุพรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1....


28/09/2564 ผู้ดูแลระบบ 115

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» [สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว...


25/05/2564 ผู้ดูแลระบบ 379

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» [สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว...


25/05/2564 ผู้ดูแลระบบ 1326

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาคภูมิ คัมภิรานนท์ นักเรียนในโครงการ English and Foreign Languages Gifted แผนการเรียนภาษาจีน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 ในโครงการสอบออนไลน์ชิงทุนการศึกษา หัวข้อความรู้ทั่วไปในภาษาจีน


15/09/2564 ผู้ดูแลระบบ 35

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ 1.นางสาวกัญชพร ศรีสมัย 2.นางสาวกัญญาณัฐ จุระยา 3.นางสาวกิตติยา บัวรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


15/09/2564 ผู้ดูแลระบบ 34

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร เรกะลาภ และ นายรพีภูมิ แสงอินทร์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย


15/09/2564 ผู้ดูแลระบบ 31

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

287 | 509

Junior high school

321 | 668

Senior high school

608 | 1177

Sum all

1785

Total

Forms

1. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

2. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

3. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

5. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

6. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

7. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

8. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

9. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

10. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

11. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

12. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

13. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

14. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

15. สัญญาคำประกัน

16. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

17. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

18. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

19. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

20. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

21. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

22. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

23. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

24. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

25. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

26. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

27. ใบยกเลิกวันลา

28. ใบลาติดตามคู่สมรส

29. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

30. ใบลาพักผ่อน

31. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

32. ใบลาอุปสมบท

33. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

34. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

35. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

36. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map