ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

» ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง SEM เพิ่มเติม >> คลิก ห้องเรียนปกติ >> คลิก ห้อง SEM >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SCIENCE-MATHEMATICS GIFTED) >> คลิก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ  >> คลิก ENGLISH...


02/03/2561 ผู้ดูแลระบบ 7929

ประกาศสำรอง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

» ประกาศสำรอง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล) เอกสารประกาศ >> คลิก 1. สอบคัดเลือก  >> คลิก 7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โครงการ...


16/02/2561 ผู้ดูแลระบบ 8089

วันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี สาธิต มมส.

» วันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี สาธิต มมส.

               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สมาคมผู้ปกครองนักเรียน และครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี (The Red Carpet & Light Camera Party DMSU 21TH anniversary) ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์...


31/01/2561 วีณา เม้าพิมพา 181

DMSU Christmas Masquerade Ball 2017

» DMSU Christmas Masquerade Ball 2017


08/01/2561 วีณา เม้าพิมพา 164

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2560 และร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต...


08/12/2560 วีณา เม้าพิมพา 177

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการพัฒนาสู่ผู้นำอาเซียน ณ สาฐารณรัฐสิงคโปร์

» ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการพัฒนาสู่ผู้นำอาเซียน ณ สาฐารณรัฐสิงคโปร์

เอกสารประกาศราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการพัฒนาสู่ผู้นำอาเซียน ณ สาฐารณรัฐสิงคโปร์


22/11/2560 ผู้ดูแลระบบ 86

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดยมีการแข่งขันพากย์เสียงภาษาจีน การแข่งขันอ่านบทกวีจีน และการแข่งขันพีกรภาษาจีน...


23/02/2561 พิราวรรณ สุพร 58

ขอแสดงความยินดีและชื่นชนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest หัวข้อ

» ขอแสดงความยินดีและชื่นชนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest หัวข้อ "Making Our World Safe from Infectious Diseases

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายทิวทัศน์ คะนะมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ...


01/02/2561 วีณา เม้าพิมพา 84

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดา

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดา

เมื่อ 21 พฤศจิกายน  2560ที่ผ่านมา ทิวทัศน์  คะนะมะ ชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 11 กับอินทัช โดยจะได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ...


10/01/2561 วีณา เม้าพิมพา 87

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

273 | 479

Junior high school

344 | 601

Senior high school

617 | 1080

Sum all

1697

Total

Forms

1. test

2. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

3. ขอปรับวุฒิ

4. ขออนุมัติไปราชการสาธิต

5. ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

6. ตารางสอบม.ต้น

7. ตารางสอบม.ปลาย

8. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

9. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

10. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

11. ฝากข่าวPR

12. ฟอร์มหนังสือ ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 61

13. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติเบิกงบประมาณและดำเนินโครงการ 61 (เรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

14. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

15. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

16. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

17. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

18. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

19. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

20. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

21. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

22. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

23. สัญญาคำประกัน

24. สัญญาค้ำประกัน

25. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

26. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

27. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

28. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

29. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

30. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

31. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

32. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

33. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

34. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

35. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

36. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

37. โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4

38. ใบยกเลิกวันลา

39. ใบลา

40. ใบลาติดตามคู่สมรส

41. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

42. ใบลาพักผ่อน

43. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

44. ใบลาอุปสมบท

45. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

46. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

47. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

48. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

49. ใบสมัครบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

Publications

1. การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

3. ข้อมูลค่ายคุณธรรม

4. คำอธิบายการทำสัญญา

5. คู่มือการใช้งานระบบ TOR เบื้องต้น (สำหรับผู้ประเมิน)

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ดวงกำเนิด

8. ตารางสอบม.ต้น

9. ตารางเรียน ผลการเรียนต่ำ 58

10. ประกวดจีน

11. ประกาศงานระเบียบวินัยโรงเรียน

12. พระอริญานุวัตร1

13. รหัสรายชื่อผลการเรียนต่ำ 58

14. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

15. รายละเอียดค่ายเตรียมความพร้อม 58

16. วัดโสม

17. สำรวจบุตรบุคลากร58

18. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน

19. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 2

20. ฮุปแต้ม2

21. ฮูปแต้ม1

22. ฮูปแต้ม3

23. เตรียมความพร้อม59

24. เล่ม แผนกลยุทธ์ 58-60 อนุมัติ

25. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2557-2560

26. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557

27. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

28. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Other Files

1. BG

2. test

3. test

4. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 1

5. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 2

6. กำหนดการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 3

7. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

8. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60สอง

9. กำหนดการประชุมผู้ปกครองสายชั้น

10. คู่มือนักเรียน

11. คู่มือนักเรียน 2559

12. งานห้องสมุด

13. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1 - 60 ม.ปลาย

14. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1- 60 ม.ต้น

15. ตารางเรียนซัมเมอ60

16. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 58

17. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.1

18. บรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ม.2-5

19. ประกวดจีน

20. ประกาศโอลิมปิก1

21. ประกาศโอลิมปิก1

22. ประกาศโอลิมปิก1

23. ประกาศโอลิมปิก2

24. ประกาศโอลิมปิก3

25. ผลการศึกษาต่อมหาลัย

26. ฝากข่าวPR

27. ฝากข่าวPR2

28. ม.3

29. ม.6

30. รร.ได้รับคัดเลือก

31. รายชื่อนักเรียนหอพัก1

32. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

33. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

34. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน

35. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1

36. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1(แก้ไข)

37. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2

38. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2(แก้ไข)

39. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3

40. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3(แก้ไข)

41. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4

42. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4(แก้ไข)

43. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงหอใน

44. ห้อง 101-58

45. ห้อง 102-58

46. ห้อง 103-58

47. ห้อง 104-58

48. ห้อง 105-58

49. ห้อง 106-58

50. ห้อง 107-58

51. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

52. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

53. แข่งขันถ่ายภาพ1

54. แข่งขันถ่ายภาพ2

55. แนวปฏิบัตการเตรียมตัวเข้าหอพัก

56. โควตา 2561

57. โควตาเรียนดีทั่วไป61

58. โลโก้โรงเรียน v.Eng

59. โลโก้โรงเรียน v.ไทย

60. โอลิมปิกคณิตศาสตร์1

Address

 •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

          Khamriang, Kantarawichai,

          Maha sarakham, 44150
 •   043-754-636
 •   043-754-636
 •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map