ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ปลาย

» ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ปลาย

ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ปลาย คลิกเพื่อดูตาราง


14/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 535

ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ต้น

» ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ต้น

คลิกเพื่อดูตาราง ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ต้น


14/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 693

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการสัปดาห์อนุรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน -6 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีกิจกรรมบวงสรวงบรมครูกลอนสุนทรภู่ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน...


12/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 32

กิจกรรม วันทานาบาตะ (七夕, たなばた) 2017

» กิจกรรม วันทานาบาตะ (七夕, たなばた) 2017

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกกรมวันทานาบาตะ (七夕, たなばた) วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วันทานาบาตะ (七夕, たなばた)  เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองตามดวงดาวของญี่ปุ่น มีต้นกำเนิดมาจากงานเทศกาลเจ็ดนางฟ้าของจีน เนื่องจากการพบกันของ...


07/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 33

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสีธิตสามัคคีเกมส์ครั้งที่ 42

» ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสีธิตสามัคคีเกมส์ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ   แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกซ้อม และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในกีฬาสาธิตฯ ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ที่จะจัดขึ้น...


07/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 29

ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง

» ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง


18/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 506

ประกาศสอบราคารถตู้ จำนวน 1 คัน

» ประกาศสอบราคารถตู้ จำนวน 1 คัน

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


13/01/2559 ผู้ดูแลระบบ 867

สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

» สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

เอกสารตามรายละเอียดแนบ


29/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 537

ขอแสดงความยินดี

» ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกพล เนื่องโนราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมสอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


23/05/2560 ผู้ดูแลระบบ 72

นักเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

» นักเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาตร์  รายการที่ 1 การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559 สนามสอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ผลการแข่งขัน นายเขตนิภัทร...


01/03/2560 วีณา เม้าพิมพา 363

นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560

» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  นำนักเรียนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560 ในวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นรายการระดับประเทศ...


20/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 409

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

274 | 480

Junior high school

342 | 606

Senior high school

616 | 1086

Sum all

1702

Total

Forms

1. ขอปรับวุฒิ

2. ขออนุมัติไปราชการสาธิต

3. ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ

4. ตารางสอบม.ต้น

5. ตารางสอบม.ปลาย

6. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

7. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

8. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

9. ฝากข่าวPR

10. ฟอร์มหนังสือ ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 59 (เรียน ผอ.)

11. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติเบิกงบประมาณและดำเนินโครงการ 59 (เรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

12. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

13. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

14. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

15. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

16. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

17. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

18. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

19. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

20. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

21. สัญญาคำประกัน

22. สัญญาค้ำประกัน

23. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

24. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

25. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

26. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

27. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

28. หนังสือประทับตรา (งานพัสดุ)

29. แบบฟอร์ขอหนังสือรับรอง

30. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

31. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

32. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

33. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

34. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

35. โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4

36. ใบยกเลิกวันลา

37. ใบลา

38. ใบลาติดตามคู่สมรส

39. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

40. ใบลาพักผ่อน

41. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

42. ใบลาอุปสมบท

43. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

44. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

45. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

46. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Publications

1. การทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

3. ข้อมูลค่ายคุณธรรม

4. คำอธิบายการทำสัญญา

5. คู่มือการใช้งานระบบ TOR เบื้องต้น (สำหรับผู้ประเมิน)

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ดวงกำเนิด

8. ตารางสอบม.ต้น

9. ตารางเรียน ผลการเรียนต่ำ 58

10. ประกาศงานระเบียบวินัยโรงเรียน

11. พระอริญานุวัตร1

12. รหัสรายชื่อผลการเรียนต่ำ 58

13. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

14. รายละเอียดค่ายเตรียมความพร้อม 58

15. วัดโสม

16. สำรวจบุตรบุคลากร58

17. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน

18. หลักเกณฑ์ และเงื่่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 2

19. ฮุปแต้ม2

20. ฮูปแต้ม1

21. ฮูปแต้ม3

22. เตรียมความพร้อม59

23. เล่ม แผนกลยุทธ์ 58-60 อนุมัติ

24. แผนกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 2557-2560

25. แผนปฏิบัติราชการ ปี 2557

26. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

27. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Other Files

1. BG

2. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

3. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60สอง

4. กำหนดการประชุมผู้ปกครองสายชั้น

5. คู่มือนักเรียน

6. คู่มือนักเรียน 2559

7. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1 - 60 ม.ปลาย

8. ตารางสอบแบบรวมสายแยกระดับ1- 60 ม.ต้น

9. ตารางเรียนซัมเมอ60

10. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 58

11. ผลการศึกษาต่อมหาลัย

12. ฝากข่าวPR

13. ฝากข่าวPR2

14. ม.3

15. ม.6

16. รายชื่อนักเรียนหอพัก1

17. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

18. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม

19. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน

20. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1

21. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 1(แก้ไข)

22. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2

23. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 2(แก้ไข)

24. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3

25. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 3(แก้ไข)

26. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4

27. รายชื่อนักเรียนหอพักนาดูน 4(แก้ไข)

28. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิงหอใน

29. ห้อง 101-58

30. ห้อง 102-58

31. ห้อง 103-58

32. ห้อง 104-58

33. ห้อง 105-58

34. ห้อง 106-58

35. ห้อง 107-58

36. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

37. เชิญผู้ปกครองโครงการพิเศษ

38. แนวปฏิบัตการเตรียมตัวเข้าหอพัก

39. โลโก้โรงเรียน v.Eng

40. โลโก้โรงเรียน v.ไทย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map