ประกาศโควตาประจำปีการศึกษา 2564

» ประกาศโควตาประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 หน้าประกาศ >> รายละเอียด โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> รายละเอียด โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> รายละเอียด โควตาเรียนดีสาธิต มมส.  >> รายละเอียด โควตาความสามารถพิเศษสาธิต...


23/02/2564 ผู้ดูแลระบบ 4891

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

» กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> รายละเอียด ประกาศโควตาโรงเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 >> รายละเอียด ประกาศรับเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> รายละเอียด ปฏิทินการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2564 >> รายละเอียด สมัครได้ที่...


05/02/2564 ผู้ดูแลระบบ 22881

ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัคร ม.1 และ ม.4

» ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัคร ม.1 และ ม.4

สำหรับนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ที่สมัครในระบบแล้ว แต่ยังไม่ชำระค่าสมัครขยายการชำระเงิน ไปถึงวันที่ 16 ก.พ. 2564


15/02/2564 ผู้ดูแลระบบ 379

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจประเมิน

» สำนักงานตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจประเมิน

วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในมาปฏิบัติหน้าที่สอบถามและประเมินระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการประเมิน...


13/01/2564 ผู้ดูแลระบบ 32

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

» [สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[สมาคมผู้ปกครองและครู] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว...


08/07/2563 ผู้ดูแลระบบ 915

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

» ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563 ผลการแข่งขันดังนี้ ✅ นายธีระดนย์...


26/11/2563 ผู้ดูแลระบบ 73

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ได้มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬา ทีมกีฬาเทเบิลเทนนิสและทีมกีฬาแบดมินตัน

» รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ได้มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬา ทีมกีฬาเทเบิลเทนนิสและทีมกีฬาแบดมินตัน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ได้มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬา ทีมกีฬาเทเบิลเทนนิสและทีมกีฬาแบดมินตัน ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค (รอบคัดตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม)...


12/11/2563 ผู้ดูแลระบบ 81

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีการมอบเกียรติบัตรการสอบเสริมปัญญา มีผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด

» วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีการมอบเกียรติบัตรการสอบเสริมปัญญา มีผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีการมอบเกียรติบัตรการสอบเสริมปัญญา มีผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด โดยมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดังนี้ โดยมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดังนี้ 1. เด็กหญิงอัจฉริยะภรณ์ แสนบุญศิริ 1/2 2. เด็กชายปรีชากร...


14/10/2563 ผู้ดูแลระบบ 184

Information


Philosophy

“An academically equipped person lies in a full potential person.”

Identities

“Dare to think, dare to do, dare to lead, and be open-handed”

School symbol

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


        School official emblem is derived entirely from the university official emblem; called “Rojanakorn” which five parts are embodied in as follows.
                - A Sema: signifies wisdom.
                - A ewer: signifies being completely knowledgeable.
                - Nadoon Buddha relic pagoda: signifies morality.
                - Solar rays: signify prosperity.
                - Isan Lai Khid patterns: signify Isan local wisdom.


Tree School

ต้นไม้ประจำโรงเรียน


        The Golden Shower Tree, also known as Ratchaphruek, is a traditional symbol of good fortune. It is deemed to be the school’s tree for sustenance and prosperity.


School Colours are Yellow and Grey

สีประจำโรงเรียน


                - Yellow signifies prosperity, morality and fertility.
                - Grey signifies ideas and wisdom

 

School history

ประวัติโรงเรียน


     Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) or DMSU was established on January 22, 1997, by Special Professor Dr. Pawit Thongroj, the President at that time, for the main purpose in providing the educational welfare to the offspring of Mahasarakham University’s staff. Nowadays, Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is located in Kamriang campus, Kantharawichai District, Mahasarakham Province.

Vision/Mission

Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) aims to be a hub for secondary educational management as well as an institute for teaching professional training excellence

Vision
       1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ offspring.
       2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU).
       3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
       4. To provide secondary educational services.
       5. To provide academic services and professional pedagogy.


Objectives
        1. To serve as the educational establishment for MSU civil servants’ and MSU permanent employees’ children.
        2. To serve as an instructional school and to develop the agreement of partner education and memorandum of understanding (MoU)
        3. To serve as a cooperative learning and research laboratory and to develop the students physically, socially, morally, and spiritually
        4. To provide secondary educational services.
        5. To provide academic services and professional pedagogy.


Mission
       1. To serve as an educational institution offering a wide range of education programs.
       2. To help learners develop cognitive processes.
       3. to be serve as a classroom research centre to improve and develop teaching and learning methodology and educational innovations.
       4. To serve as a centre of social wisdom, academy and cultural promotion.

310 | 516

Junior high school

345 | 685

Senior high school

655 | 1201

Sum all

1856

Total

Forms

1. บันทึก ขอรายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

2. บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนกรณีไปราชการ

3. ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

4. ฟอร์มหนังสือ ขออนุมัติไปราชการ อนุมัติโครงการ สรุปโครงการ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี62

5. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน พ.ศ.2544 (ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม)

6. รูปแบบการจัดหนังสือภายนอก (หนังสือตราครุฑ)

7. รูปแบบการจัดหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)

8. รูปแบบรายงานการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

9. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว)

10. รูปแบบหนังสือคำสั่ง (หลายหน้า)

11. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภานนอกมหาวิทยาลัย (หลายหน้า)

12. รูปแบบหนังสือส่งออกภายนอกโรงเรียนและภายนอกมหาวิทยาลัย(หน้าเดียว)

13. รูปแบบหนังสือส่งออกภายในโรงเรียน ( บันทึกข้อความ)

14. รูปแแบหนังสือภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหน่วยงาน ( บันทึกข้อความ)

15. สัญญาคำประกัน

16. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลา)

17. สัญญาจ้าง (ประจำเต็มเวลาถาวร)

18. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภาระกิจ

19. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลา

20. สัญญาจ้างพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

21. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

22. แบบฟอร์มรายงานการอบรมประชุมสัมมนา

23. แบบฟอร์มอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

24. แบบรายงานวันเดินทางกลับจากต่างประเทศ

25. แบบรายงานวันเดินทางไปราชการต่างประเทศ

26. แบบสรุปการไปอบรม/สัมมนา

27. ใบยกเลิกวันลา

28. ใบลาติดตามคู่สมรส

29. ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

30. ใบลาพักผ่อน

31. ใบลาสตรีไปถือศิลและปฏฺิบัติธรรม

32. ใบลาอุปสมบท

33. ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

34. ใบลาเพื่อดูแลบิดามารดา

35. ใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด

36. ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอะดิอาระเบีย

Address

  •   Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

            Khamriang, Kantarawichai,

            Maha sarakham, 44150
  •   043-754-636
  •   043-754-636
  •  athiwat(dot)h(at)msu.ac.th

Map