แฟ้มสะสมงาน ออนไลน์

" จัดเก็บงานอย่างเป็นระบบ ชิ้นงานหาย ผลงานหาย
แก้ไขได้ด้วยการจัดเก็บชิ้นงานและผลงานแบบออนไลน์ "

 

My Portfolio

 

  แฟ้มสะสมปรับปรุงล่าสุด

                  Mr.Kawinthorn Rat-Ta-Oaj

                  Athiwat

                  satchaphong

                  Prapaporn

  สมาชิกล่าสุด

                  satchaphong

                  Athiwat

                  Prapaporn

                  Mr.Kawinthorn Rat-Ta-Oaj

[ Login ]

Register
[ Register ]


User ||
Pass ||
Pass comfirm ||
     
Name ||
e-mail ||
     
   
Not readable? Change text.
Capcha ||
     
   
     
     
[ Help ]

การสมัครสมาชิก

...

Read.

การจัดการแฟ้มสะสมงาน

...

Read.

สอบถามข้อสงสัย

...

Read.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
กลุ่มอาคารเรียนมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

Mahasarakham University Demonstration School(Secondary)
Mahasarakham University(Khamriang Campus) Khamriang, Kantarawichai, Mahasarakham, 44150

อีเมลล์ : dmsu10@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : +6643-754636 (+6643711067)