หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
 
   
 
ผู้อำนวยการ

ระบบสารสนเทศ

  • ระบบบริหารสารสนเทศ
  • ระบบการเงิน
  • ระบบรับสมัครนักเรียน
  • ระบบคลังข้อสอบออนไลน์
  • ระบบแจ้งซ่อม/จองรถ
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ได้มอบรางวัลให้กับตัวแทนนักกีฬา...
   วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีการมอบเกียรติบัตรการสอบเสริมปัญญา...
   ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศุภกร เรกะลาภ
DMSU Open Class By.อ.ดร. วุฒิศักดิ์ บุญแน่น เรื่อง Lab. Frog and Fish Anatomy
 
   DMSU Open Class By อ.รมย์ธีรา ศิริพงษ์วรกุล เรื่อง...
   การตรวจเยี่ยม และติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน...
   PLC อ.ดร.คมกริช ชาญณรงค์
ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัคร ม.1 และ ม.4
 
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค...
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจประเมิน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนประเภทโควตาศิษย์เก่าในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
 
   ประกาศโควตาประจำปีการศึกษา 2564
   กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา...
   ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่...

ข่าวทั่วไป


สื่อ Social Media
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม
 
  รอบรั้ว สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร : 0-4375-4333 ต่อ 3310, 3301
All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558
 IP Address : 3.239.33.139
  : 312,713 IP