หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | กลุ่มสาระฯ | การรับเข้าศึกษา | ปฏิทินกิจกรรม | สำหรับนักเรียน | สำหรับบุคลากร | ดาวน์โหลด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | หน่วยงานภายใน | การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT |
 
 
 
 

ข่าวทั้งหมด

ลำดับ ภาพข่าว ข่าว ประเภทข่าว
1 หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการอบรมการแพทย์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
2 คณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
ข่าว/กิจกรรม
3 “ครูปะทะนักเรียน ภาษาไทยเล่นใหญ่ผนวก 2 งาน เฮลั่นสนั่นฮอลล์ ครูโชว์เก๋านักเรียนโชว์เจ๋งสีสันวันสงกรานต์ในงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ข่าว/กิจกรรม
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัลในโครงการเรียนรู้โค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding fot better life ) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ข่าว/กิจกรรม
5 งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมมือกับ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและตรวจสุขภาพประจำปี
ข่าว/กิจกรรม
6 กิจกรรม “พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณและประดับอินทรธนู ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่” วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
ข่าว/กิจกรรม
7 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
ข่าวรับสมัครงาน
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรแลการสอน หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจั
ข่าว/กิจกรรม
9 สมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มอบเงินรางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ
ข่าว/กิจกรรม
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกันกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่องการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข่าว/กิจกรรม
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
13 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหสวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวรับสมัครงาน
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยฝ่ายงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการสังเกตการณ์ในโรงพยาบาลและทำกรณีศึกษา ณ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ฝ่ายงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองโครงการพิเศษ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ SEM ม.1 โครงการ SMG ม.4 โครงการ EG ม.4 และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับคณะแพทย์ศาสตร์ (Sci-Me
ข่าว/กิจกรรม
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 “เจ้ารามเกมส์” ครั้งที่ 2/2567
ข่าว/กิจกรรม
17 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากรในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
ข่าว/กิจกรรม
18 ฝ่ายงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำโครงการ Sci-Math.
ข่าว/กิจกรรม
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมงานในการแถลงข่าวสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9
ข่าว/กิจกรรม
20 กิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับนักเรียน 5/10
ข่าว/กิจกรรม
21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 9 จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี
ข่าว/กิจกรรม
22 . โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ ที โอ เอช มอเตอร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต
ข่าว/กิจกรรม
23 นักเรียนในโครงการ วมว. ได้รับรางวัล Outstanding Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15 (15th Science Research Conference, SRC15)
ข่าว/กิจกรรม
24 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชั้น ม.4 จำนวน 30 คน ณ โรงแรมโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว/กิจกรรม
25 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการค่ายวิชาการสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ข่าว/กิจกรรม
26 โครงการ วมว.ร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิจัย นำนักเรียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าว/กิจกรรม
27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2567
หอเกียรติยศ
28 ปฏิทินฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2567
ข่าวเด่น
29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
ข่าว/กิจกรรม
30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร (พัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 1)
ข่าว/กิจกรรม
31 ประกาศโรงเรียนแนวทางการชำระค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 1/2567
ข่าวเด่น
32 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา2567
ข่าว/กิจกรรม
33 ฝ่ายบริการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฎิบัติการต่าง ๆ
ข่าว/กิจกรรม
34 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครู ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าวเด่น
35 ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการบริการวิชาการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
36 ฝ่ายส่งเสริมวินัยนักเรียน ได้จัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
37 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุการศึกษา รายการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
38 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น งานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี
ข่าว/กิจกรรม
39 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติ สาขาชีววิทยา
หอเกียรติยศ
40 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแห่กัณฑ์หลอน / ถวายกัณฑ์หลอนในโครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช 2567
ข่าว/กิจกรรม
41 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47
ข่าว/กิจกรรม
42 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 56 ปี คณะศึกษาศาสตร์
ข่าว/กิจกรรม
43 อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
44 ประกาศและประกวดราคาสายสัญญาณใยแก้วนำแสง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
45 รายงานผลการทบทวนร่างtor
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
46 ประกาศรางวัลการประกวดห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2566
ข่าว/กิจกรรม
47 ​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
ข่าว/กิจกรรม
48 งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV)
ข่าว/กิจกรรม
49 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด โครงการ SCI-MSU PreTCAS ประจำปี 2567
หอเกียรติยศ
50 ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 และ ประกาศรายชื่อห้องโครงการเพิ่มเติม
ข่าวเด่น
51 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร จัดโครงการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
52 ฝ่ายกิจการพิเศษและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศของรถราชการและรถยนต์ทั่วไปในจังหวัดมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
53 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
54 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ (ภาคเรียนที่2)
ข่าว/กิจกรรม
55 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข่าว/กิจกรรม
56 ​ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ทุกสาขาวิชา
ข่าว/กิจกรรม
57 งานนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้น ปีที่ 3 (นักเรียนชั้นม.6) จำนวน 56 นาย เข้ารับการฝึกวิชาทหารภาคสนาม ที่ มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าว/กิจกรรม
58 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินกาจัดโครงการค่ายจิตอาสาและพัฒนาตนเอง
ข่าว/กิจกรรม
59 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐชนนท์ สาฆ้อง ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้แทน ประเทศไทย วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ
หอเกียรติยศ
60 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย ครั้งที่ 6 (Thai Teacher Open House 6th)
ข่าว/กิจกรรม
61 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ข่าว/กิจกรรม
62 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรม คืนราตรีสถาปนา ครบรอบ 27 ปี Colorful Lighting Celebration
ข่าว/กิจกรรม
63 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล สอบแข่งขันความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ สอบแข่งขันความรู้ science test ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
64 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้ส่งผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เรื่องนิวทัชนวัติวิถีบ้านปั้นหม้อ (New Touch Nawatvithi Ban Pan Mor) เข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน (T
ข่าว/กิจกรรม
65 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข่าว/กิจกรรม
66 งานกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการพิเศษ และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็คซ์ มหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการแทรก/แก้ไข Anchor EPD DAY Esports Play Dance 2023
ข่าว/กิจกรรม
67 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งแขันกีฬานักเรียนนักศึกษา และ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
หอเกียรติยศ
68 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น SPK OPEN HOUSE 2024
ข่าว/กิจกรรม
69 การแข่งขันร้องเพลงจีน 10 อันดับสุดยอดนักร้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว/กิจกรรม
70 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ข่าว/กิจกรรม
71 งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้ารับพิธีมอบเกียรติบัตร จาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ รายการ
ข่าว/กิจกรรม
72 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 (กลุ่มสำรอง)
ข่าวเด่น
73 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับคณะดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข่าว/กิจกรรม
74 27 ปี แห่งการสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
75 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญญาพร ทองจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสรับโล่เกียรติยศ “ครูผู้มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง”
ข่าว/กิจกรรม
76 ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวเด่น
77 รางวัลสุดยอดนักอ่านตามจำนวนครั้งที่ยืม
ข่าว/กิจกรรม
78 ​ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ ม.ต้น (IJSO)
ข่าว/กิจกรรม
79 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการติวเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนสายชั้น ม.6
ข่าว/กิจกรรม
80 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าว/กิจกรรม
81 อ.ทิพวรรณ พิลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ เข้ารับรางวัล "คุรุสดุดี" จาก พลตำราจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร
ข่าว/กิจกรรม
82 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567
ข่าว/กิจกรรม
83 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกรางวัล เด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567
ข่าว/กิจกรรม
84 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
85 ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 แก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ข่าว/กิจกรรม
86 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ร่วมการเสวนา ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธีเอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ ประเทศไทยร่วมกับองค์กรการศึกษา Educatius ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข่าว/กิจกรรม
87 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ข่าว/กิจกรรม
88 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดสอบเพื่อเข้าเรียนต่อให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ข่าว/กิจกรรม
89 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนาฏลี โยชิดะ เข้าแข่งขัน Thailand Spelling Bee (การแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ)
หอเกียรติยศ
90 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ นาวสาวเทเรซ่า นัทยา มืลห์เฮาเซน
หอเกียรติยศ
 
  รอบรั้ว มมส  
 
เกี่ยวกับ มมส
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผนที่
โทรศัพท์

การเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
การสมัครเข้าเรียน
ปฏิทิน

สำหรับนักเรียน
ระบบสารสนเทศ

สำหรับบุคลากร
ระบบสารสนเทศ
ค้นหาบุคลากร
ข่าว/สื่อสิ่งพิมพ์
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรม
หอเกียรติยศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
งานบริหาร
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน

เกี่ยวกับเรา
แผนผังเว็บไซต์
ผู้ดูแลเว็บไซต์
     
 
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
E-mail : athiwat(dot)h(at)msu.ac.th โทร : 0-4375-4333 ต่อ 3310, 3301
All Rights Reserved.[ เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ]
เริ่มนับวันที่ 11 มกราคม 2558