<< ย้อนกลับ

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

» ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่ 
https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss/ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัครสอบ

13/01/2560
ผู้ดูแลระบบ
4544

* ไม่มีภาพ *