<< ย้อนกลับ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

» ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ >> คลิก

รวมทุกประเภทพร้อมเลขที่นั่งสอบ  >> คลิก

โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก  >> คลิก

โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก

โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก

โควตาบุตรบุคลากร มมส  >> คลิก

โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านวิชาการ 5 คน/ด้านอื่นๆ ดนตรี ศิลปะ กีฬา)  >> คลิก

โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก

โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ >> คลิก

รวมทุกประเภทพร้อมเลขที่นั่งสอบ >> คลิก

หลักฐานไม่สมบูรณ์ >> คลิก

โควตาบุตรบุคลากร มมส  >> คลิก19/01/2560
ผู้ดูแลระบบ
16514

* ไม่มีภาพ *