<< ย้อนกลับ

นักเรียนโครงการ ว.ม.ว. เข้าค่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการต่างแดน ณ English Village สาธารณรัฐเกาหลีใต้

» นักเรียนโครงการ ว.ม.ว. เข้าค่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการต่างแดน ณ English Village สาธารณรัฐเกาหลีใต้
                      ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาละยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาลัย (โครงการ ว.ม.ว.) เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างแดน ณ English Village เมือพาจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพตนเองเทรียบเท่าระดับสากล

19/01/2560
วีณา เม้าพิมพา
788