<< ย้อนกลับ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันขงจื่อได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ณ อาคารวัฒนธรรมไทยจีนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตในเมือง โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น กลุ่มโรงเรียนมัธยมและกลุ่มมหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
          ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน เข้าร่วมการแข่งขัน 1 กลุ่ม 5 คน และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากทั้งหมด 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่
          1.นางสาวดารารัตน์  ศรรักษ์
          2.นางสาววิชญาพร  สุพร
          3.นางสาวนาริสา  ขันสัมฤทธิ์
          4.นางสาวพัทธ์ธีรา  ประดับวัน
          5.นายฐิติพงศ์  สังขะรมย์
          สืบเนื่องจากการแข่งขันทักษะทางภาษาจีนในวันตรุษจีนประจำปี 2560 ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 28 มกราคม 2560 ทางสถาบันได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 รายการได้แก่ การแข่งขันละครวรรณกรรมจีนและออกแบบเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันพิธีกรรายการภาษาจีนและความสามารถพิเศษ การแข่งขันพากย์เสียงภาษาจีน โดยทางโรงเรียนสาธิตฯได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 3 รายการและได้รับรางวัลดังนี้
การแข่งขันพิธีกรภาษาจีนและการแสดงความสามารถพิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากทั้งหมด 9 ทีม ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร มีผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
          1.นายอิสรภาพ  เหลืองอุดมชัย
          2.นางสาวน้ำหอม  เกษมอร
          3.นางสาวโชษิตา  โอสายไทย
 
          การแข่งขันละครวรรณกรรมจีน มีนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนเข้าร่วมการแข่งขัน 5 คน แสดงละครในชื่อเรื่อง ถาว ฮวา เหวี่ยน จี้ หรือในชื่อภาษาไทยว่า วิมานดอกท้อ ซึ่งกล่าวถึงชายหาปลาในยุคปัจจุบันล่องเรือหาปลาเข้าไปในถ้ำจนข้ามไปสู่อดีตภายในวิมานดอกท้อ ซึ่งกล่าวขานกันว่าเป็นสถานที่งดงามและมีหญิงงาม จนทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมาย โดยครั้งนี้โรงเรียนสาธิตฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและได้รับรางวัลนักแสดงนำบทบาทสมมุติชายยอดเยี่ยมจาก นางสาวธนัชชา สุราวุธ ได้รับเงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
          1.นายนิติภูมิ  กัลยาณี
          2.นางสาวกมลชนก  พาเทพ
          3.นางสาวธนัชชา สุราวุธ
4.นางสาวมุทิตา ดีรักษา
5.นางสาวสุภาพิชญ์ นิตยาชิต
การแข่งขันพากย์เสียงภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร มีผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
          1.นางสาววิชญาพร  สุพร
          2.นางสาวนาริสา  ขันสัมฤทธิ์
 
          สืบเนื่องจากวันที่ 14 มกราคม 2560 ทางสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันการแปลไทย-จีน จีน-ไทย โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน ได้แก่
          1.นางสาวดารารัตน์  ศรรักษ์
          2.นางสาวพัทธ์ธีรา  ประดับวัน
          3.นางสาวน้ำหอม  เกษมอร
          4.นายนิติภูมิ  กัลยาณี
         โดยนางสาวดารารัตน์  ศรรักษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 
          การแข่งขันทุกรายการฝึกซ้อมและออกแบบโดย อาจารย์พิราวรรณ  สุพรและ MISS LI CHUNLING อาจารย์อาสาสมัครจากสถาบันส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ(HANBAN)

04/02/2560
พิราวรรณ สุพร
1615