<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ >> คลิก

โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก  >> คลิก

โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก

โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก

โควตาบุตรบุคลากร มมส  >> คลิก

โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านวิชาการ 5 คน/ด้านอื่นๆ ดนตรี ศิลปะ กีฬา)  >> คลิก

กลุ่มสอบคัดเลือก >> คลิก

โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก

โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ >> คลิก

SCIENCE-MATHEMATICS GIFTED  >> คลิก

SCIENCE-MATHEMATICS GIFTED (ศิษย์เก่า)  >> คลิก

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ  >> คลิก

ENGLISH GIFTED  >> คลิก

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส ห้องเรียนปกติ >> คลิก

โควตาบุตรบุคลากร มมส  >> คลิก

ประกาศโควตาศิษย์เก่า  >> คลิก

 06/02/2560
ผู้ดูแลระบบ
38644

* ไม่มีภาพ *