<< ย้อนกลับ

กิจกรรมบริจาคโลหิต

» กิจกรรมบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  และได้มีอาจารย์ บุคคลากร และนักเรียนเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

14/02/2560
วีณา เม้าพิมพา
665