<< ย้อนกลับ

ประกาศผลสอบ DMSUTEST 2559

» ประกาศผลสอบ DMSUTEST 2559

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศให้ติดต่อรับรางวัล วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดการรับรางวัล
- รายงานตัว 13.00-14.00 น.
- พิธีรับรางวัล 14.00-16.00 น.
- สถานที่ อาคารเอนกประสงค์
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ผลสอบ >>> คลิก


หากผู้สมัครต้องการดูผลสอบสามารถดูได้ที่ https://eschool.msu.ac.th/dmsutest โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัคร 


เอกสารแนบ : File :20170209062810.pdf


09/02/2560
ผู้ดูแลระบบ
2323

* ไม่มีภาพ *