<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวแล้ว มีรายชื่อประกาศห้อง SEM (เพิ่มเติม) ให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ จำนวน 5,000 บาท

**************************************************************
วันที่รายงานตัว : รายงานตัว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น.
สถานที่รายงานตัว : ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว :
1. สำเนาบัตรประจำประชนบิดา-มารดาและผู้รายงานตัว (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รายงานตัว (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
3. ใบรับรองที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถาศึกษาเดิม (ปพ.7)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ (เพิ่มเติม)  >> คลิก

โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก  
(เพิ่มเติม)  >> คลิก

กลุ่มสอบคัดเลือก
(เพิ่มเติม) >> คลิก

ห้องโครงการ SEM (เพิ่มเติม) >> คลิก

โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว
(เพิ่มเติม) >> คลิก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ >> คลิก

SCIENCE-MATHEMATICS GIFTED  (เพิ่มเติม) >> คลิก

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)>> คลิก

ENGLISH GIFTED  (เพิ่มเติม) >> คลิก

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม) >> คลิก15/02/2560
ผู้ดูแลระบบ
13145

* ไม่มีภาพ *