<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวแล้ว มีรายชื่อประกาศห้อง SEM (เพิ่มเติม) ให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ จำนวน 5,000 บาท

**************************************************************
วันที่รายงานตัว : รายงานตัว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น.
สถานที่รายงานตัว : ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว :
1. สำเนาบัตรประจำประชนบิดา-มารดาและผู้รายงานตัว (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รายงานตัว (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
3. ใบรับรองที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสถาศึกษาเดิม (ปพ.7)
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ (เพิ่มเติม)  >> คลิก
กลุ่มสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) >> คลิก
ห้องโครงการ SEM (เพิ่มเติม) >> คลิก22/02/2560
ผู้ดูแลระบบ
5456

* ไม่มีภาพ *