<< ย้อนกลับ

ประกาศรายชื่อห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม) และรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

» ประกาศรายชื่อห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม) และรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม)
1. ห้อง SEM (เพิ่มเติม) >> คลิก
2. โครงการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SCI-MATH GIF) เพิ่มเติม >> คลิก
ให้ชำระค่าธรรมเนียมโครงการภายในวันที่ 2-6 มีนาคม จำนวน 5000 บาท
*****************************************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ประกาศ >> คลิก
2. ห้อง SEM >> คลิก
3. รวมทั้งหมด >> คลิก
**********************************************************************
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. โครงการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SCI-MATH GIF) >> คลิก
2. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปกติ >> คลิก 
3. โครงการ English Gifted  >> คลิก
4. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส >> คลิก02/03/2560
ผู้ดูแลระบบ
13562

* ไม่มีภาพ *