<< ย้อนกลับ

ประกาศลำดับคิวอุปการคุณ

» ประกาศลำดับคิวอุปการคุณ

ประกาศลำดับคิวอุปการคุณ >> รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่อุปการะ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น.
สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
--------------------------------------------------------------------------------

สำหรับนักเรียน ม.4 ที่มีความประสงค์จะอุปการคุณให้ นักเรียนติดต่อที่โรงเรียน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25660 เวลา 08.30- 16.00 น.


เอกสารแนบ : File :20170222092547.pdf


22/02/2560
ผู้ดูแลระบบ
2802

* ไม่มีภาพ *