<< ย้อนกลับ

พิธีไหว้ครู 2562

» พิธีไหว้ครู 2562
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตฯได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นบริเวณอาคารเรียนมัธยม 2 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่ออาจารย์ผู้สอนและเป็นการขอมอบตัวเป็นศิษย์สำหรับศิษย์ใหม่ โดยภายในพิธีมีการมอบรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น และรางวัลนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียง โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน
ในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมพี่แนะแนวน้องให้กับนักเรียนม.3 และม.6 โดยมีศิษย์เก่ามาให้ความรู้และแนะแนวน้องๆเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการทำงานในสายงานต่างๆ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ
และในวันเดียวกันมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ที่จะปฏิบัติงานต่อจากคณะกรรมการชุดเก่าในปีการศึกษานี้

07/07/2562
ผู้ดูแลระบบ
819