<< ย้อนกลับ

ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายบริการและแนะแนว ( สานฝันฉันอยากเรียนสาธิต )

» ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายบริการและแนะแนว ( สานฝันฉันอยากเรียนสาธิต )
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ. อาคารเรียนมัธยม 2 เวลา 16.30 น.
ท่านรองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายบริการและแนะแนว ( สานฝันฉันอยากเรียนสาธิต ) ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งมีบุคลากร และ ผู้ปกครองนักเรียนที่มาเข้าค่ายร่วมพิธีเปิด โดยค่าย
สานฝันฉันอยากเรียนสาธิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565


16/12/2565
ประชาสัมพันธ์
231