» นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มอบเงินสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มอบเงินสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 จำนวนเงิน 50,000 บาท ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ เรื่อง/ภาพ...


11/12/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 9

» วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 52 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ...


11/12/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 3

» โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 5 ในหัวข้อ "CIRCULAR LIVING หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปีที่ 5 ในหัวข้อ "CIRCULAR LIVING หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด" โดย บริษัท พีทีที โกลบอล...


28/11/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 184

» ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนThuan Hoa High School สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Thuan Hoa High School สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...


27/11/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 45

» ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับโควตา รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


27/11/2562 ผู้ดูแลระบบ 1034

» ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Akita Minami High School ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Akita Minami High School ประเทศญี่ปุ่น...


22/11/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 52


» “โลกที่ท้าทายกับการจัดการสอน” “การจัดการชั้นเรียนอย่างครูมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (สายวิชาการ) ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยรองศาสตราจารย์...


11/11/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 33

» ระเบียบการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2563

ระเบียบการ ม.1 >> รายละเอียด ระเบียบการ ม.4 >> รายละเอียด โควตา ม.1 >> รายละเอียด ปฏิทินรับสมัคร/ตารางสอบ/ค่าใช้จ่าย >> รายละเอียด


28/11/2562 นางสาวณวิภา คำแหงพล 4713

» ข่าวร่วมพิธี "วันปิยมหาราช"

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  นางทิพวรรณ พิลา หัวหน้างานกิจการพิเศษ ได้นำบุคลากรเข้าพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาชัย...


31/10/2562 ผู้ดูแลระบบ 39