» ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ >> รายชื่อ ม.1-SEM >> รายชื่อ ม.1-SEM-เพิ่มเติม >> รายชื่อ ม.1-ปกติ >> รายชื่อ ม.4-SMG >> รายชื่อ ม.4-EG >> รายชื่อ ม.4-วิทย์ปกติ >> รายชื่อ ม.4-ภาษาปกติ >> รายชื่อ


05/03/2562 ผู้ดูแลระบบ 5212


» ประกาศผลสอบสำรองระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. ประกาศ >> คลิก 2. ประกาศห้อง SEM (สำรอง)>> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก (สำรอง) >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) (สำรอง) >> คลิก 5. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ...


21/02/2562 ผู้ดูแลระบบ 6505

» ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้นแนววิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลัง ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้น จึงจัด “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์”...


12/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 124

» ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. ประกาศ >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) >> คลิก 5. โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) ...


11/02/2562 ผู้ดูแลระบบ 29982

» โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...


08/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 329

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สวทช. มูลค่า 1.5 ล้านบาทในการสร้างห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษา

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษาจาก สวทช. มูลค่า 1.5 ล้านบาทในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) โดยมี ผศ. อรุณ ...


08/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 1842

» ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ม.1 และ ม.4 (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทุกประเภท) >> ดูรายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทุกโครงการ)>> ดูรายชื่อ รายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินแต่ยัง (ไม่ส่งเอกสาร/เอกสารไม่ผ่าน) >> ดูรายชื่อ * หากนักเรียนมีปัญหากรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่...


25/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 4568

» ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการวาดหนังสือภาพนิทานพื้นบ้าน อีสาน และการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการวาดหนังสือภาพนิทานพื้นบ้าน อีสาน และการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน โครงการ การผลิตหนังสือภาพนิทานพื้นบ้านอีสาน เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์...


22/01/2562 วีณา เม้าพิมพา 172

» ตารางสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

อัพเดท!! ตารางสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ [ ภาคบ่าย ] จากเดิมสอบวิชาสังคมก่อน สลับเป็นสอบวิชาภาษาอังกฤษก่อน รายวิชาอื่นเหมือนเดิม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาครับ นักเรียนสามารถเข้าระบบพิมพ์ใบเข้าห้องสอบใหม่ได้เลยครับ...


21/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 1188