» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวแล้ว มีรายชื่อประกาศห้อง SEM (เพิ่มเติม) ให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ จำนวน 5,000 บาท ************************************************************** วันที่รายงานตัว : รายงานตัว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. สถานที่รายงานตัว...


15/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 9474


» ประกาศผลสอบ DMSUTEST 2559

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศให้ติดต่อรับรางวัล วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดการรับรางวัล - รายงานตัว 13.00-14.00 น. - พิธีรับรางวัล 14.00-16.00 น. - สถานที่ อาคารเอนกประสงค์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ผลสอบ...


09/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 1405


» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ >> คลิก โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก  >> คลิก โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก โควตาบุตรบุคลากร มมส  >> คลิก โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ...


06/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 34842


» ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ >> คลิก รวมทุกประเภทพร้อมเลขที่นั่งสอบ  >> คลิก โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก  >> คลิก โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก โควตาบุตรบุคลากร...


19/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 15187

» ​ประกาศกลุ่มสอบประเภทโควตาชั้นมัทธยมศึกษาปีที่1

ประกาศกลุ่มสอบประเภทโควตาชั้นมัทธยมศึกษาปีที่1 นักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่ระบบ https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss/  เมนู "ข้อมูลการสมัครสอบ" โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัครสอบ


18/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 2055