<< ย้อนกลับ

ยื่นความประสงค์เข้าเรียนประเภทตัวสำรอง

» ยื่นความประสงค์เข้าเรียนประเภทตัวสำรอง
สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนสาธิต มมส ที่มีคะแนน T-เฉลี่ยมากกว่า 40 ขึ้นไป สามารถยื่นความประสงค์เข้าเรียนประเภทตัวสำรองได้ที่ระบบ Admissions โดยใช้ เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครในการ Login หมดเขตวันที่ 12 เมษายน 2561

09/04/2561 ผู้ดูแลระบบ 466* ไม่มีภาพ *