<< ย้อนกลับ

ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบ

» ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบ

ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลของตนเองโดยใช้

user และ pass

เป็นรหัสนักเรียน

โดยเข้าเว็บไซต์ www.satit-msu.net

 

ข้อมูลสำคัญเช่น ชื่อบิดา มารดา วัน เดือน ปี เกิด เลขบัตรประชาชน

16/5/2556 Admin Admin 1287* ไม่มีภาพ *