<< ย้อนกลับ

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับรักเรียน

» คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับรักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เรียนเชิญนักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม ของพระมหาสมปอง ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฟรี

13/9/2556 admin admin 1303