<< ย้อนกลับ

Satit MSU Photo Contest

» Satit MSU Photo Contest

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมส่งผลงานถ่ายภาพเข้าประกวดในหัวข้อ "1 ปีที่สาธิต" เพื่อนำผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดทำปฏิทินสมาคมฯและปฏิทินของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557

14/11/2556 admin admin 1473