<< ย้อนกลับ

โรงเรียนสาธิตเปิดธนาคารโรงเรียน

» โรงเรียนสาธิตเปิดธนาคารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เปิดให้บริการธนาคารโรงเรียน โดยจะให้รับฝากตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 

18/11/2556 admin admin 1580* ไม่มีภาพ *