» ประกาศสำรอง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล) เอกสารประกาศ >> คลิก 1. สอบคัดเลือก  >> คลิก 7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โครงการ...


16/02/2561 ผู้ดูแลระบบ 6291

» ประกาศผลสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล) เอกสารประกาศ >> คลิก 1. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต...


02/02/2561 ผู้ดูแลระบบ 38703


» ประกาศรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา (เฉพาะกลุ่มโควตา)

เอกสารประกาศ >> คลิก ม.1  1. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม) >> คลิก 5. โควตาความสามารถพิเศษสาธิต...


20/01/2561 ผู้ดูแลระบบ 11545

» รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนก้าวหน้า

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


12/01/2561 ผู้ดูแลระบบ 338

» ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ทุน กพ. ปี 2561

      นายจารุภัทร   นำพูนสุขสันต์  6/1   นายณัฐกรณ์  ทองคำ  6/1     นายเปรมศักดิ์   ไค่นุ่นกา  6/1     นางสาวสาธิดา  คำยอด   6/6     นางสาวพสุมนต์ นูวบุตร 6/5     นางสาวพรชนัน ...


12/01/2561 ผู้ดูแลระบบ 2674


» ด่วน แจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีบรรพชาเณร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแจ้งการเลื่อนกำหนดการพิธีบรรพชาเณร จากเดิมคือ วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 05.00 น. เป็น วันที่ 20 ตุลาคม ในเวลาประมาณ 19.00 น. ทั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก


19/10/2560 วีณา เม้าพิมพา 206


» ตารางเรียน-ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนและอาจารย์ สามารถเข้าโหลด GoogleDrive คลิกเพื่อดาวน์โหลด


28/11/2560 ผู้ดูแลระบบ 1805