» ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ >> คลิก รวมทุกประเภทพร้อมเลขที่นั่งสอบ  >> คลิก โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก  >> คลิก โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก โควตาบุตรบุคลากร...


19/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 15933

» ​ประกาศกลุ่มสอบประเภทโควตาชั้นมัทธยมศึกษาปีที่1

ประกาศกลุ่มสอบประเภทโควตาชั้นมัทธยมศึกษาปีที่1 นักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่ระบบ https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss/  เมนู "ข้อมูลการสมัครสอบ" โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัครสอบ


18/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 2316


» ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่  https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss/ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัครสอบ


13/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 2806

» ขยายเวลาการชำระค่าทดสอบทางการศึกษา และส่งเอกสาร ปพ.1 (ม.4)

- ขยายเวลาการชำระค่าทดสอบทางการศึกษา - ส่งเอกสาร ปพ.1 (ม.4) ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มกราคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


04/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 1487