» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1และ ม.4 ประจำปี 2558

รายละเอียด http://eschool.msu.ac.th/admissions


15/1/2558 admin 2179

» ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 18 ปี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม และ ร่วมงาน เหลืองเทาผูกพันธ์วันเก่า 18 ปี คืนสู้เหย้า ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 18 ปี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม และ ร่วมงาน เหลืองเทาผูกพันธ์วันเก่า 18 ปี คืนสู้เหย้า  ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  กำหนดการทำบุญตักบาตร  ...


15/1/2558 ชญานิน 502

» ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกโครงการ วมว.

รายละเอียด >> คลิก รายละเอียด >> คลิก 


14/1/2558 admin 1552

» กิจกรรมโครงการทดสอบทางวิชาการ DMSU TEST 2015

          เนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการจัดกิจกรรมโครงการทดสอบทางวิชาการ  DMSU TEST 2015  เพื่อเชิญชวนนักเรียนในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...


9/1/2558 พิราวรรณ 1043

» ประกาศหยุดการเรียนการสอน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


27/11/2557 admin 466

» กำหนดการและเอกสารแนะนำ [ค่ายสานฝัน]

รายละเอียดกำหนดการ >> คลิก รายละเอียดคำแนะนำ >> คลิก


26/11/2557 admin 313

» สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 45 เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


17/11/2557 admin 153

» กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนในโครงการพิเศษ English Gifted, Science-Math Gifted, และ SEM วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเรียนมัธยม ๒

        กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการพิเศษ  English Gifted, Science-Math Gifted, และ SEM วันศุกร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ  อาคารเรียนมัธยม  ๒ กำหนดการคลิก


11/11/2557 ชญานิน 354

» ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


6/11/2557 admin 373

» คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา 2/2557

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


6/11/2557 admin 297