» วันต้นไม้ประจำปีของชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  แก้วมั่น เข้าร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณลานด้านข้างสถานีตำรวจย่อยเขวาใหญ่ เขตพื้นที่ขามเรียง รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


19/06/2560 วีณา เม้าพิมพา 92

» พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)...


19/06/2560 วีณา เม้าพิมพา 231

» สาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0

                 คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมงานสาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0 สาธิตวิชาการครั้งที่ 6 ในวันที่ 2-4 มิถุนายน...


13/06/2560 วีณา เม้าพิมพา 119

» เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการพิเศษ (1/1, 1/2, 4/1, 4/8) ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการพิเศษ ประจำปี 2560 และกำหนดการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด


06/06/2560 วีณา เม้าพิมพา 957

» ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกพล เนื่องโนราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมสอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


23/05/2560 ผู้ดูแลระบบ 158

» กำหนดการการชำระเงินปีการศึกษา 1/2560

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 - ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. พ.ศ. 2560 - 04 มิ.ย. 2560 (ไม่มีค่าปรับ 300)  - ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 05 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560 (มีค่าปรับ 300) โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ eschool.msu.ac.th หมายเหตุ...


23/05/2560 ผู้ดูแลระบบ 432

» ประกาศรายชื่อห้อง SEM และ SCI-GIF (เพิ่มเติม)

SEM >> รายละเอียด SMG >> รายละเอียด


19/05/2560 ผู้ดูแลระบบ 974

» โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู

                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จัดโครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องขงจื่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เพื่อพัฒนาบุคลากรและเติมเต็มความรู้การจัดการเรียนการสอน...


17/05/2560 วีณา เม้าพิมพา 208

» แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้าหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อ รายชื่อนักเรียน หอพักหญิงในโรงเเรียน  คลิก รายชื่อนักเรียน หอพักหญิงหอชื่นชม      คลิก รายชื่อนักเรียน หอพักชายหอนาดูน       คลิก


17/05/2560 วีณา เม้าพิมพา 3373