» การขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2557

             ตามที่กองคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทน ตามมาตรา 40(1) ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ได้ดำเนินการจ่าย และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคลากร...


27/01/2558 ผู้ดูแลระบบ 996

» รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 -25 มกราคม 2558  ห้องสอบ Sc1-300   จำนวน 150 คน  รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ รายละเอียด   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ >> คลิก แผนผังโต๊ะสอบปฏิบัติการ...


22/1/2558 admin 1273


» ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

       ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต        ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม...


20/1/2558 ชญานิน 263

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1และ ม.4 ประจำปี 2558

รายละเอียด http://eschool.msu.ac.th/admissions


15/1/2558 admin 2186

» ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 18 ปี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม และ ร่วมงาน เหลืองเทาผูกพันธ์วันเก่า 18 ปี คืนสู้เหย้า ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ 18 ปี ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม และ ร่วมงาน เหลืองเทาผูกพันธ์วันเก่า 18 ปี คืนสู้เหย้า  ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  กำหนดการทำบุญตักบาตร  ...


15/1/2558 ชญานิน 509

» ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกโครงการ วมว.

รายละเอียด >> คลิก รายละเอียด >> คลิก 


14/1/2558 admin 1558

» กิจกรรมโครงการทดสอบทางวิชาการ DMSU TEST 2015

          เนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการจัดกิจกรรมโครงการทดสอบทางวิชาการ  DMSU TEST 2015  เพื่อเชิญชวนนักเรียนในชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...


9/1/2558 พิราวรรณ 1046

» ประกาศหยุดการเรียนการสอน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


27/11/2557 admin 473

» กำหนดการและเอกสารแนะนำ [ค่ายสานฝัน]

รายละเอียดกำหนดการ >> คลิก รายละเอียดคำแนะนำ >> คลิก


26/11/2557 admin 318