» โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)


26/04/2560 วีณา เม้าพิมพา 302


» ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 60 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 19 -21 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ค่ายคุณธรรมฯ เป็นค่ายที่มีความประสงค์ให้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


24/04/2560 วีณา เม้าพิมพา 192

» ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิตครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  จัดค่ายสานฝันฯ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการและแนะแนว  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน โดยมีนักเรียนอาสาสมัครร่วมเป็น...


24/04/2560 วีณา เม้าพิมพา 220

» เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

วันที่ 18 เมษายน 2560  (วันนี้) เวลา 10.00 น. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น และร่วมพิธีขอขมาและสรงน้ำพระประธาน ในเวลา...


18/04/2560 วีณา เม้าพิมพา 114

» โครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมวิชาการ ม. 1 และ ม.4 (อัพเดทตารางเรียน)

คลิกเพื่อดูตารางเรียน


21/04/2560 วีณา เม้าพิมพา 5957

» แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ให้ตรวจสอบการยื่นจบหลักสูตร

รายชื่อนักเรียนที่ยื่นเอกสารจบหลักสูตร ยังไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนหรือ ติดต่อที่เบอร์ 043754636 ต่อ 3307 (ทะเบียน) ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560  ม.3 >> ตรวจสอบรายชื่อ ม.6 >> ตรวจสอบรายชื่อ


23/03/2560 ผู้ดูแลระบบ 1520

» ข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2560

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1  วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ.2560


23/03/2560 วีณา เม้าพิมพา 3695