» ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา...


22/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 422

» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  นำนักเรียนนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”ประจำปี 2560 ในวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นรายการระดับประเทศ...


20/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 551


» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวแล้ว มีรายชื่อประกาศห้อง SEM (เพิ่มเติม) ให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ จำนวน 5,000 บาท ************************************************************** วันที่รายงานตัว : รายงานตัว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. สถานที่รายงานตัว...


15/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 12265


» ​โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเยาวชนดีเด่น เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนายสิรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าคารวะพร้อมรับฟังโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ...


15/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 539

» โครงการเฉลิมฉลองตรุษจีน 2017


14/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 152

» กิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  และได้มีอาจารย์ บุคคลากร และนักเรียนเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก


14/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 167

» ประกาศผลสอบ DMSUTEST 2559

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศให้ติดต่อรับรางวัล วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดการรับรางวัล - รายงานตัว 13.00-14.00 น. - พิธีรับรางวัล 14.00-16.00 น. - สถานที่ อาคารเอนกประสงค์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ผลสอบ...


09/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 1670