» กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมกับ มศว. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ

      กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมกับ มศว. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ         กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...


30/4/2557 ชญานิน 1733

» มูลนิธิเอสซีจี ชวนวัยมันประชันไอเดียศิลป์ใน Young Thai Artist Award 2014

      มูลนิธิเอสซีจี ชวนวัยมันประชันไอเดียศิลป์ใน Young Thai Artist Award 2014         มูลนิธิเอสซีจี เปิดเวทีให้เยาวชนไทยหัวใจศิลป์ได้ปล่อยของประลองความอาร์ต โชว์เชิงชั้นศิลปะสร้างสรรค์สังคมอย่างอิสระโดยไม่จำกัดแนวคิด...


30/4/2557 ชญานิน 1292

» นักเรียนทุนไทย เรียนและเตรียมตัวอย่างไรในอเมริกา

                  นางสาวบรรรส อติชาติธำรง ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมมส (ฝ่ายมัธยม) ให้สัมภาษณ์ สำนักข่าว VOA Thai หัวข้อ นักเรียนทุนไทย เรียนและเตรียมตัวอย่างไรในอเมริกา                  ในแต่ละปีมีนักเรียนระดับหัวกระทิจากประเท­ศไทยที่ได้รับทุนการศึกษาจากภาครัฐเดินทาง­ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาจำนวนไม่น้อย...


21/4/2557 admin 1314

» การเตรียมการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม ม.1

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557 ด้วยความยินดียิ่ง รายละเอียดกำหนดการภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2557)  รายละเอียด >> คลิก


17/4/2557 admin 1256

» ตารางเรียนเตรียมความพร้อม ม.1 ม.4 และตารางเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนเพื่อแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ตารางเรียนเตรียมความพร้อม ม.1 ม.4 และตารางเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนเพื่อแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียด >> คลิก


28/3/2557 admin 1611

» ประกาศถึงนักเรียน ม.6

          แจ้งไปยังนักเรียน ม.6 ที่จบปีการศึกษา 2556 ให้มารับเอกสารจบ(ฉบับสมบูรณ์) ภายในวันที่ 3-4 เมษายน 2557 เวลา 09.30-16.00 น. เท่านั้น หมายเหตุ นักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ส่งรูป ให้นำรูปมาด้วย 3 รูป 


28/3/2557 admin 1307

» รายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ประจำปี 2557

รายงานตัวที่ตึกอำนวยการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00  รายชื่อนักเรียนที่มารายงานตัว 1. นายศราวุฒิ กิจเทาว์  เครื่องมือเอก กีต้าร์คลาสสิก 2. นางสาวพิชชาพร จุลเสวต เครื่องมือเอก เปียโน 3. นายทวิช แสงสว่าง เครื่องมือเอก กีต้าร์คลาสสิก  


27/3/2557 admin 1211

» ประกาศเลื่อนการติดต่อรับ ป.พ. ม.6

เนื่องจากคะแนน O-Net ม.6 ยังไม่ออกจึงไม่สามารถออก ป.พ. ให้นักเรียน ม.6 ได้ ให้นักเรียนรอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้ง ว่าจะสามารถติดต่อรับได้วันใด.


27/3/2557 admin 1197

» กิจกรรมส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “กฎหมายเป็นใหญ่สังคมไทยเป็นธรรม

      ด้วยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “กฎหมายเป็นใหญ่สังคมไทยเป็นธรรม ”เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรม โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวด...


24/3/2557 ชญานิน 1290