» เเจ้งนักเรียนชั้น ม.3 เละชั้น ม.6 ที่จะเข้าร่วมซ้อมรับใบประกาศนียบัตร

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ยังไม่ส่งรูป คลิก ให้นักเรียนชั้น ม.6 ส่งรูปเพิ่มคนละ 1 รูป


20/3/2557 ชญานิน 1224

» ประกาศจากโรงเรียนสาธิตสำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศจากโรงเรียนสาธิตสำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถดูเกรดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ที่ บอร์ดหน้าอาคารอำนวยการ หรือเข้าไปดูในระบบออนไลน์ที่ ระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่ติด 0,ร,มผ,มส ให้นักเรียนดำเนินการแก้ให้แล้วเสร็จภายใน วัน...


14/3/2557 admin 1222

» นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบไม่ผ่านโครงการ วมว.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอบไม่ผ่านโครงการ วมว.ให้นักเรียนชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรายงานตัวเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2557 โดยให้เข้าพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ระบบการเงิน http://www.satit.msu.ac.th/fn


13/3/2557 admin 1237

» สำหรับผู้ประกอบการ

ผลสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU >> คลิก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล จำนวน 1 งาน  >> คลิก


13/3/2557 admin 1229

» ประกาศจากโรงเรียนถึง ม.3 และ ม.6 ทีสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556

ประกาศจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ถึงนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 กำหนดการซ้อมรับในวันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557  ภาคเช้า พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร (ลงทะเบียน 08.30 น.) ภาคบ่าย...


13/3/2557 admin 1195

» การรายงาน/มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2557

      ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดาวโหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตามเอกสารแนบ  รายละเอียด 01.ใบรายงานตัว คลิก 02.สัญญามอบตัว คลิก 03.เอกสารเนบท้ายสัญญามอบตัว...


3/12/2557 พิราวรรณ 1476