» ​ประกาศกลุ่มสอบประเภทโควตาชั้นมัทธยมศึกษาปีที่1

ประกาศกลุ่มสอบประเภทโควตาชั้นมัทธยมศึกษาปีที่1 นักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่ระบบ https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss/  เมนู "ข้อมูลการสมัครสอบ" โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัครสอบ


18/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 2233


» ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่  https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss/ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัครสอบ


13/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 2630

» ขยายเวลาการชำระค่าทดสอบทางการศึกษา และส่งเอกสาร ปพ.1 (ม.4)

- ขยายเวลาการชำระค่าทดสอบทางการศึกษา - ส่งเอกสาร ปพ.1 (ม.4) ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มกราคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


04/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 1427

» ประกาศผลสอบรอบแรก โครงการ วมว

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบแรก สามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์นี้นะคะ http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/75


23/12/2559 ผู้ดูแลระบบ 2423

» ข่าวรับสมัคร 2560 โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ)

นักเรียนที่จะสมัคร โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) โรงเรียนทั่วไป ให้ส่งหลักฐานแสดงผลงานมาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...


13/12/2559 ผู้ดูแลระบบ 1192

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้ารับโล่รางวัลนักเรียนดีเด่น

        วันนี้ ( 9 ธันวาคม 2559 )  นายธนภัทร พรหมภัทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 นักเรียนดีเด่นประเภทนักเรียนที่มีความเสียสละและทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา และ นางสาวดารารัตน์     ศรรักษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


09/12/2559 วีณา เม้าพิมพา 495» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

        เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ อรุณ   แก้วมั่น  ผู้อำนวยการ และทีมบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมตอนรับคณะดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในการเข้าศึกษาดูงานเกียวกับการจัดเรียนการสอนคณิตศาสตร์...


08/12/2559 วีณา เม้าพิมพา 139