» รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าโครการ SEM ม.1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด>>คลิก            ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าว ติดต่อเพื่อชำระเงินโครงการพิเศษ จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 3-7 มีนาคม 2557  โดยติดต่อที่ห้องสำนักงาน อาคารอำนวยการ...


28/2/2557 admin 1243


» นักเรียนที่ได้รับโควตาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม

นักเรียนที่ได้รับโควตาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 1950 บาท ตามผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก และ ม.4 โครงการ Sci-Math Gifted คะแนนสูงสุด 4 อันดับ และได้โครงการ English Gifted อันดับที่ 1  สามารถดาวน์โหลดเอกสารสัญญาการรับทุนเพื่อประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับ...


3/2/2557 admin 1229

» ผลสอบราคาซื้อ

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คลิก  โทรทัศน์สี คลิก


28/1/2557 admin 1238

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้น ม.1และม.4

เข้าดูได้ที่ http://satit.msu.ac.th/admissions/


26/1/2557 admin 1294

» ประกาศผลสอบราคาซื้อของโรงเรียนสาธิต มมส.

ผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (San Storage) คลิก ผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คลิก ผลสอบราคาซื้อพัดลมปรับอากาศแบบพ่นละอองน้ำ คลิก


24/1/2557 admin 1191