» การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่   3 – 16  มิถุนายน 2557  (ไม่มีค่าปรับ 300) ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่  17 - 30  มิถุนายน 2557  (มีค่าปรับ 300)         โดยให้นักเรียนเข้าพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ระบบการเงิน...


28/5/2557 admin 1252

» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเเข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานงานขับรถ 

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเเข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานงานขับรถ 


27/5/2557 ชญานิน 387

» ประกาศหยุดโรงเรียน

ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จึงให้หยุดเรียน ตั้งแต่ วันที่ 23 ถึง 25 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนหอพักได้ตั้งแต่วันที่...


22/5/2557 admin 435

» ปฏิทินมอบหมายงานนักเรียน โรงเรียนสาธิต มมส. ฝ่ายมัธยม

ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบกำหนดส่งการบ้าน ม. 1 -ม. 6 ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่...


21/5/2557 admin 1638

» ปฏิทินมอบหมายงานนักเรียน โรงเรียนสาธิต มมส. ฝ่ายมัธยม

ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบกำหนดส่งการบ้าน ม. 1 -ม. 6 ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตารางมอบหมายงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่...


21/5/2557 admin 899

» (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2557

         (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2557  ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้   1. รายชื่อนักเรียนหอพักหญิง (หอใน)  2. รายชื่อนักเรียนหอพักชื่นชม   3. รายชื่อนักเรียนหอพักในกำกับ ปีการศึกษา 2557    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ...


21/5/2557 ชญานิน 1577

» ประกาศถึงนักเรียน ม.3 และ ม.6

นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ให้ไปติดต่อขอรับรูปถ่าย (รูปถ่ายวันรับใบประกาศนียบัตร)ได้ที่ห้องวิชาการฝั่งติดงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557 เป็นต้นไป


19/5/2557 admin 358

» สมาคมศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)


15/5/2557 admin 597


» กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมกับ มศว. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ

      กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมกับ มศว. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ         กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...


30/4/2557 ชญานิน 1822