» อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบรวมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)...


07/09/2559 วีณา เม้าพิมพา 797
» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญาหาวิชาการ ทีชชิ่งทอยส์ครั้งที่ 2

             เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ยุพาพร   นนตะบุตรได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย...


29/08/2559 วีณา เม้าพิมพา 1327

» Streetbasketball & Dance for health 2016

             เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม เวลา 16.30-19.40 น. กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา จัดโครงการ Streetbasketball & Dance for health 2016 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิต มมส. และได้รับเกียรติจากนายอรุณ   แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ...


25/08/2559 วีณา เม้าพิมพา 152

» วันวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระฯวิทยาศสาตร์ และกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ –  คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณอาคารเรียนมัธยม...


22/08/2559 วีณา เม้าพิมพา 217

» นักเรียนสาธิต มมส.ฝ่ายมัธยม ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559 เเละขอกำลังใจจากชาวDMSU ส่งไปยังทีม "เครือข่ายเกษตรอินทรีย์...


19/08/2559 วีณา เม้าพิมพา 226

» ภาษาไทยสู่ชุมชน

        วันที่ 6-7 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดโครงการ ค่ายภาษาไทยสู่ชุมชน ณ จังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านภาษาไทยและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นรวมถึงเผยแพร่ผลงานด้านวรรณกรรมของนักเรียน...


18/08/2559 พิราวรรณ สุพร 119

» วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

              เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559 ณ บริเวณการโดม อาคารเรียนมัธยม 1 โดยมี นายอรุณ   แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในพิธีในการกล่าวบทเศียรวาท...


18/08/2559 วีณา เม้าพิมพา 656