» มูลนิธิเอสซีจี ชวนวัยมันประชันไอเดียศิลป์ใน Young Thai Artist Award 2014

      มูลนิธิเอสซีจี ชวนวัยมันประชันไอเดียศิลป์ใน Young Thai Artist Award 2014         มูลนิธิเอสซีจี เปิดเวทีให้เยาวชนไทยหัวใจศิลป์ได้ปล่อยของประลองความอาร์ต โชว์เชิงชั้นศิลปะสร้างสรรค์สังคมอย่างอิสระโดยไม่จำกัดแนวคิด...


30/4/2557 ชญานิน 1381

» นักเรียนทุนไทย เรียนและเตรียมตัวอย่างไรในอเมริกา

                  นางสาวบรรรส อติชาติธำรง ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมมส (ฝ่ายมัธยม) ให้สัมภาษณ์ สำนักข่าว VOA Thai หัวข้อ นักเรียนทุนไทย เรียนและเตรียมตัวอย่างไรในอเมริกา                  ในแต่ละปีมีนักเรียนระดับหัวกระทิจากประเท­ศไทยที่ได้รับทุนการศึกษาจากภาครัฐเดินทาง­ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาจำนวนไม่น้อย...


21/4/2557 admin 1408

» การเตรียมการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม ม.1

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557 ด้วยความยินดียิ่ง รายละเอียดกำหนดการภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2557)  รายละเอียด >> คลิก


17/4/2557 admin 1331

» ตารางเรียนเตรียมความพร้อม ม.1 ม.4 และตารางเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนเพื่อแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ตารางเรียนเตรียมความพร้อม ม.1 ม.4 และตารางเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนเพื่อแก้ตัวในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียด >> คลิก


28/3/2557 admin 1708

» ประกาศถึงนักเรียน ม.6

          แจ้งไปยังนักเรียน ม.6 ที่จบปีการศึกษา 2556 ให้มารับเอกสารจบ(ฉบับสมบูรณ์) ภายในวันที่ 3-4 เมษายน 2557 เวลา 09.30-16.00 น. เท่านั้น หมายเหตุ นักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ส่งรูป ให้นำรูปมาด้วย 3 รูป 


28/3/2557 admin 1391

» รายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ประจำปี 2557

รายงานตัวที่ตึกอำนวยการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00  รายชื่อนักเรียนที่มารายงานตัว 1. นายศราวุฒิ กิจเทาว์  เครื่องมือเอก กีต้าร์คลาสสิก 2. นางสาวพิชชาพร จุลเสวต เครื่องมือเอก เปียโน 3. นายทวิช แสงสว่าง เครื่องมือเอก กีต้าร์คลาสสิก  


27/3/2557 admin 1294

» ประกาศเลื่อนการติดต่อรับ ป.พ. ม.6

เนื่องจากคะแนน O-Net ม.6 ยังไม่ออกจึงไม่สามารถออก ป.พ. ให้นักเรียน ม.6 ได้ ให้นักเรียนรอประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้ง ว่าจะสามารถติดต่อรับได้วันใด.


27/3/2557 admin 1279

» กิจกรรมส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ “กฎหมายเป็นใหญ่สังคมไทยเป็นธรรม

      ด้วยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “กฎหมายเป็นใหญ่สังคมไทยเป็นธรรม ”เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรม โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวด...


24/3/2557 ชญานิน 1387

» เเจ้งนักเรียนชั้น ม.3 เละชั้น ม.6 ที่จะเข้าร่วมซ้อมรับใบประกาศนียบัตร

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ยังไม่ส่งรูป คลิก ให้นักเรียนชั้น ม.6 ส่งรูปเพิ่มคนละ 1 รูป


20/3/2557 ชญานิน 1333

» ประกาศจากโรงเรียนสาธิตสำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศจากโรงเรียนสาธิตสำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถดูเกรดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ที่ บอร์ดหน้าอาคารอำนวยการ หรือเข้าไปดูในระบบออนไลน์ที่ ระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่ติด 0,ร,มผ,มส ให้นักเรียนดำเนินการแก้ให้แล้วเสร็จภายใน วัน...


14/3/2557 admin 1301