» ประกาศ โทรศัพท์ภายในใช้งานได้ปกติแล้ว

โทรศัพท์ภายในใช้งานได้ปกติแล้ว.


3/7/2556 Admin Admin 1223

» ประกาศให้นักเรียนลงชื่อเพื่อขอ User Pass ระบบยืนยันตัวตน ในการใช้ Internet

ให้นักเรียนลงชื่อเพื่อขอ User Pass ระบบยืนยันตัวตน ในการใช้ Internet (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่มี) คลิก


2/7/2556 Admin Admin 1231


» ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง กว่าจะเป็นหนังสือ

เข้าชมนิทรรศการณ์ กว่าจะเป็นหนังสือ คลิก


6/6/2556 Admin Admin 1193

» วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556

วิธีการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 ดังไฟล์แนบ


6/6/2556 Admin Admin 1197

» ขอเชิญร่วมงานสาธิตวิชาการครังที่ 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานสาธิตวิชาการครังที่ 4


28/5/2556 Admin Admin 1356


» ผลการศึกษาต่อ ปี 2555

ผลการศึกษาต่อ ปี 2555


23/5/2556 Admin Admin 1216

» การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2556

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2556 โดยให้นักเรียนปริ้นใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม ผ่านระบบการเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2556 เป็นต้นไป


23/5/2556 Admin Admin 1197

» รายชื่อนักเรียนหอ ปีการศึกษา 2556

รายชื่อนักเรียนหอ ปีการศึกษา 2556


22/5/2556 Admin Admin 1198