» นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมัคคุเทศก์จีนและการแข่งขันความรู้ความสามารถทางวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   วันอาทิตย์ที่  24 กรกฎาคม 2559 สถาบันขงจื่อได้จัดการแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ หอประชุมวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง และในวันเดียวกันได้มีการจัดการแข่งขันความรู้ความสามารถทางวัฒนธรรมจีน...


29/07/2559 พิราวรรณ สุพร 317

» คู่มือนักเรียน

https://satit.msu.ac.th/th/data/file_up/20160728040717.pdf


28/07/2559 วีณา เม้าพิมพา 696

» โครงการให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...


26/07/2559 วีณา เม้าพิมพา 653


» ค่ายฤดูร้อน นานาชาติ 2016


21/07/2559 วีณา เม้าพิมพา 121


» สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนได้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยได้จัดกิจกรรมที่ฝึกความสามารถและทักษะด้านการใช้ภาษา...


14/07/2559 วีณา เม้าพิมพา 347

» ผลรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม “6th SCiUS Forum”

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายอรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ม. 6/6 ในโครงการ วมว. (รุ่นที่ 2) ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม "Scius Forum ครั้งที่6" ระหว่างวันที่...


14/07/2559 วีณา เม้าพิมพา 1037

» กิจกรรม วันทานาบาตะ (七夕, たなばた) โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม)

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (วันนี้) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ (七夕, たなばた) ณ อาคารเรียนมัธยม 1 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้ร่วมเขียนคำอธิษฐาน...


07/07/2559 วีณา เม้าพิมพา 1607

» ประชุมคณะอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

        เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2559 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โดย อาจารย์อรุณ   แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"...


06/07/2559 วีณา เม้าพิมพา 769