» นักเรียนที่ได้รับโควตาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม

นักเรียนที่ได้รับโควตาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 1950 บาท ตามผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก และ ม.4 โครงการ Sci-Math Gifted คะแนนสูงสุด 4 อันดับ และได้โครงการ English Gifted อันดับที่ 1  สามารถดาวน์โหลดเอกสารสัญญาการรับทุนเพื่อประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับ...


3/2/2557 admin 1316

» ผลสอบราคาซื้อ

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คลิก  โทรทัศน์สี คลิก


28/1/2557 admin 1322

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้น ม.1และม.4

เข้าดูได้ที่ http://satit.msu.ac.th/admissions/


26/1/2557 admin 1380

» ประกาศผลสอบราคาซื้อของโรงเรียนสาธิต มมส.

ผลสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (San Storage) คลิก ผลสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คลิก ผลสอบราคาซื้อพัดลมปรับอากาศแบบพ่นละอองน้ำ คลิก


24/1/2557 admin 1269

» สอบคัดเลือกโครงการ วมว. รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง คลิก แผนผังเลขที่นั่งสอบ คลิก เลขที่นั่งสอบ คลิก


22/1/2557 admin 1327