» โครงการเรียนเตรียมความพร้อม ม.1 และ ม.4

  “โครงการเรียนเตรียมความพร้อม ม.1 และ ม.4” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 56 – 22 พฤษภาคม 2556 กำหนดการ เรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (เช้า) *พักกลางวัน (ไม่มีบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนรับผิดชอบตัวเอง) เรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่เวลา...


4/11/2556 Admin Admin 1252

» สรุปผลโอเน็ต 55

สรุปผลโอเน็ต 55


4/4/2556 Admin Admin 1239

» กำหนดการ โครงการ “ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ม.1”

>> โหลดได้ที่เอกสารแนบ   สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม สำหรับการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน พ.ศ. 2556   1.      ค่าลงทะเบียนจำนวน 400 บาท ( เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่มตลอดกิจกรรม...


22/3/2556 Admin Admin 1980

» แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ KM Alert ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.2556

แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ KM Alert ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.2556 คลิก >> http://goo.gl/LzsCz


20/3/2556 Admin Admin 1409

» รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร

- ม.3 - ม.6 - รายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ไม่จบหลักสูตร - รายชื่อนักเรียน ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตร


20/3/2556 Admin Admin 1266


» ประกาศ...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเดิม) ที่สอบไม่ผ่านโครงการ วมว ให้มารายงานตัว

ประกาศ...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเดิม) ที่สอบไม่ผ่านโครงการ วมว ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในวันที่ 14-22 มีนาคม 2556 โดยทางโรงเรียนได้จัดส่งใบชำระค่าเทอมไปให้กับนักเรียนตามที่อยู่ที่นักเรียนได้แจ้งไว้กับทาง...


19/3/2556 Admin Admin 1239

» ประกาศ...ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 มาเข้าร่วมพิธีในวันจบการศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 น.

ประกาศ...ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 มาเข้าร่วมพิธีในวันจบการศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 น.


15/3/2556 Admin Admin 1274

» กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร

      กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร


13/3/2556 Admin Admin 1211

» ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการ วมว)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการ วมว) สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ


13/3/2556 Admin Admin 1214