» กำหนดการที่สำคัญเกี่ยวกับนักเรียน ม.6

  5 มี.ค. 56       ประกาศผลการเรียน ม. 6 5-8 มี.ค. 56     นักเรียน ม. 6 สอบแก้ตัว รอบสุดท้าย 20 มี.ค. 56     ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตร ม. 6 21 มี.ค. 56 (09.00 -12.00 น.) - พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร - แจ้งความประสงค์เพื่อขอ ปพ.1 และส่งรูปถ่ายที่ถูกระเบียบขนาด...


6/3/2556 Admin Admin 1246

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี 56 (ตามสายการเรียน)

- รายชื่อ ม.1 ม.1 เพิ่มเติม 5610343 ด.ญ.อัญญดา มาลัย - รายชื่อ ม.1 SEM - รายชื่อ ม.4 Music - รายชื่อ ม.4 Sci Gifted - รายชื่อ ม.4 Eng Gifted - รายชื่อ ม.4 วิทย์ คณิต - รายชื่อ ม.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ จีน-ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส


4/3/2556 Admin Admin 1217

» ปฏิทินการปฏิบัติงานบุคลากรในช่วงปิดภาคเรียน

  วัน - เวลา การดำเนินการ หมายเหตุ 1 มี.ค. 56 ประกาศผลสอบนักเรียน ม.6   4 มี.ค. 56 -  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556  ทั้งหมด   1-9...


1/3/2556 Admin Admin 1221


» ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิต มมส รุ่นที่ 14 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตามรายชื่อที่เอกสารแนบ


21/2/2556 Admin Admin 1264

» ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี 2556 (เพิ่มเติม รอบ 2)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี 2556 (เพิ่มเติม รอบ 2)   นักเรียนที่มีรายชื่อให้มารายงานตัวในวันที่ 22 ก.พ. 56 โดยไม่ต้องชำระเงินอุปการคุณ


21/2/2556 Admin Admin 1212

» ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี 2556 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลสอบเพิ่มเติม แยกตามประเภท ม.1 สอบคัดเลือก ม.1 SEM ม.4 โครงการ Sci-Math Gifted ม.4 โครงการ English Gifted ม.4 ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าโครงการ English Gifted แต่สามารถรายงานตัวเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2556 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน,ญี่ปุ่น,ฝรั่งเศส...


18/2/2556 Admin Admin 1231


» นักเรียนสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ประเมินอาจารย์ผู้สอนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ >> ระบบประเมินอาจารย์ คลิก<<


30/1/2556 Admin Admin 1192

» 21st Century Skills


30/1/2556 Admin Admin 1215