» แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ KM Alert ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.2556

แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ KM Alert ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.2556 คลิก >> http://goo.gl/LzsCz


20/3/2556 Admin Admin 1418

» รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร

- ม.3 - ม.6 - รายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ไม่จบหลักสูตร - รายชื่อนักเรียน ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตร


20/3/2556 Admin Admin 1272


» ประกาศ...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเดิม) ที่สอบไม่ผ่านโครงการ วมว ให้มารายงานตัว

ประกาศ...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเดิม) ที่สอบไม่ผ่านโครงการ วมว ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในวันที่ 14-22 มีนาคม 2556 โดยทางโรงเรียนได้จัดส่งใบชำระค่าเทอมไปให้กับนักเรียนตามที่อยู่ที่นักเรียนได้แจ้งไว้กับทาง...


19/3/2556 Admin Admin 1247

» ประกาศ...ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 มาเข้าร่วมพิธีในวันจบการศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 น.

ประกาศ...ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 มาเข้าร่วมพิธีในวันจบการศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 น.


15/3/2556 Admin Admin 1280

» กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร

      กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร


13/3/2556 Admin Admin 1222

» ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการ วมว)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการ วมว) สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ


13/3/2556 Admin Admin 1224

» กำหนดการที่สำคัญเกี่ยวกับนักเรียน ม.6

  5 มี.ค. 56       ประกาศผลการเรียน ม. 6 5-8 มี.ค. 56     นักเรียน ม. 6 สอบแก้ตัว รอบสุดท้าย 20 มี.ค. 56     ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตร ม. 6 21 มี.ค. 56 (09.00 -12.00 น.) - พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร - แจ้งความประสงค์เพื่อขอ ปพ.1 และส่งรูปถ่ายที่ถูกระเบียบขนาด...


6/3/2556 Admin Admin 1252

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี 56 (ตามสายการเรียน)

- รายชื่อ ม.1 ม.1 เพิ่มเติม 5610343 ด.ญ.อัญญดา มาลัย - รายชื่อ ม.1 SEM - รายชื่อ ม.4 Music - รายชื่อ ม.4 Sci Gifted - รายชื่อ ม.4 Eng Gifted - รายชื่อ ม.4 วิทย์ คณิต - รายชื่อ ม.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ จีน-ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส


4/3/2556 Admin Admin 1222

» ปฏิทินการปฏิบัติงานบุคลากรในช่วงปิดภาคเรียน

  วัน - เวลา การดำเนินการ หมายเหตุ 1 มี.ค. 56 ประกาศผลสอบนักเรียน ม.6   4 มี.ค. 56 -  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556  ทั้งหมด   1-9...


1/3/2556 Admin Admin 1228