» โรงเรียนสาธิตเปิดธนาคารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เปิดให้บริการธนาคารโรงเรียน โดยจะให้รับฝากตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 


18/11/2556 admin admin 1571

» Satit MSU Photo Contest

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมส่งผลงานถ่ายภาพเข้าประกวดในหัวข้อ "1 ปีที่สาธิต" เพื่อนำผลงานที่ได้รับคัดเลือกจัดทำปฏิทินสมาคมฯและปฏิทินของโรงเรียนประจำปีการศึกษา...


14/11/2556 admin admin 1470

» ตรวจสอบรายชื่อร่วมงาน EDUCA 2013

ตรวจสอบได้ที่ kmdmsu.blogspot.com


18/9/2556 admin admin 1489

» คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับรักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เรียนเชิญนักเรียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม ของพระมหาสมปอง ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์...


13/9/2556 admin admin 1300

» ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


2/9/2556 Admin Admin 1726

» ให้นักเรียนเข้าประเมินอาจารย์

ให้นักเรียนเข้าประเมินอาจารย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ส.ค. 2556 คลิก


21/8/2556 Admin Admin 1353

» คู่มือการส่งแผนการสอน

คู่มือการส่งแผนการสอน สามารถดูได้ที่ไฟล์แนบด้านล้าง


2/8/2556 Admin Admin 1421

» โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ หัวข้อ “การใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ”

  กำหนดการ โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ หัวข้อ “การใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) วันที่ 16 กรกฎาคม  2556 ณ ห้อง IT1  ………………………………. เช้า เวลา...


7/11/2556 Admin Admin 1355

» ประกาศ โทรศัพท์ภายในใช้งานได้ปกติแล้ว

โทรศัพท์ภายในใช้งานได้ปกติแล้ว.


3/7/2556 Admin Admin 1295

» ประกาศให้นักเรียนลงชื่อเพื่อขอ User Pass ระบบยืนยันตัวตน ในการใช้ Internet

ให้นักเรียนลงชื่อเพื่อขอ User Pass ระบบยืนยันตัวตน ในการใช้ Internet (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่มี) คลิก


2/7/2556 Admin Admin 1311