» ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบ

ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลของตนเองโดยใช้ user และ pass เป็นรหัสนักเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ www.satit-msu.net   ข้อมูลสำคัญเช่น ชื่อบิดา มารดา วัน เดือน ปี เกิด เลขบัตรประชาชน


16/5/2556 Admin Admin 1280

» วิธี SET dns server เพื่อใช้งาน www.satit-msu.net

รายละเอียด ดังไฟล์แนบครับ


16/5/2556 Admin Admin 1287

» นักเรียน ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา 2555 ติดต่อรับรูปถ่าย

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ติดต่อรับรูปถ่ายรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ฝ่ายวิชาการ.


9/5/2556 Admin Admin 1270

» รับชุดนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 56

นักเรียนสามารถรับชุกนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 56 เป็นต้นไป


8/5/2556 Admin Admin 1294

» รับสัมครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี มมส. โควต้า รร.สาธิต ปี 56

รับสัมครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี มมส. โควต้า รร.สาธิต ปี 56 เอกสารตามไฟล์แนบ


3/5/2556 Admin Admin 1300

» เชิญประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.

             เนื่องด้วย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริมกิจการและกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)...


1/5/2556 Admin Admin 1422

» โครงการเรียนเตรียมความพร้อม ม.1 และ ม.4

  “โครงการเรียนเตรียมความพร้อม ม.1 และ ม.4” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 56 – 22 พฤษภาคม 2556 กำหนดการ เรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (เช้า) *พักกลางวัน (ไม่มีบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนรับผิดชอบตัวเอง) เรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่เวลา...


4/11/2556 Admin Admin 1317

» สรุปผลโอเน็ต 55

สรุปผลโอเน็ต 55


4/4/2556 Admin Admin 1285

» กำหนดการ โครงการ “ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ม.1”

>> โหลดได้ที่เอกสารแนบ   สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม สำหรับการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน พ.ศ. 2556   1.      ค่าลงทะเบียนจำนวน 400 บาท ( เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่มตลอดกิจกรรม...


22/3/2556 Admin Admin 2101

» แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ KM Alert ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.2556

แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ KM Alert ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.2556 คลิก >> http://goo.gl/LzsCz


20/3/2556 Admin Admin 1469