» สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2556 แบบ Realtime

**ข้อมูลข้างต้นยังเป็นข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ


1/10/2556 Admin Admin 1201

» นักเรียนที่ไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินกรุณาติดต่องานการเงิน

นักเรียนที่ไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินกรุณาติดต่องานการเงิน เพื่อขอรับแบบฟอร์มการชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล ถ้าไม่ติดต่อจะไม่มีสิทธิ์สอบ...


23/12/2555 Admin Admin 1197

» ท้าทายผู้กล้า มาประลอง "ไอเดีย" ออกแบบป้าย มมส ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

ท้าทายผู้กล้า มาประลอง "ไอเดีย" ออกแบบป้าย มมส ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท เชิญชวน นักเรียน นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานการออกแบบในโครงการประกวดออกแบบป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องแสดงให้เห็นความเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


1/12/2555 Admin Admin 1207

» โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning Couseware สื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิตอล

รายละเอียด http://202.28.32.41/files/trainning/e01.pdf หรือ  http://copag.msu.ac.th/training/


29/11/2555 Admin Admin 1249

» แจ้งการจัดทำและส่ง TOR แบบ ป01 (พนักงานมหาวิทยาลัย)

แจ้งการจัดทำและส่ง TOR แบบ ป01 (พนักงานมหาวิทยาลัย)


22/11/2555 Admin Admin 1238

» การแก้ไข Excel พิมพ์ / (slash) ไม่ได้

ดูวิธีแก้ไข


20/11/2555 1318

» สรุปการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2555

สรุปการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ขอให้บุคลากรตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบุคคล ผิดพลาดประการได้ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


13/11/2555 Admin Admin 1180

» ประกาศ...! นักเรียนที่พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินก่อนวันที่ 5 พ.ย. 55

  ประกาศ...! นักเรียนที่พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินก่อนวันที่ 5 พ.ย. 55  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายด้วย เพื่อรักษาสิทธิ์ของนักเรียนเอง ถ้าค่าใช้จ่ายมีปัญหากรุณาแจ้งงานการเงิน ก่อนการชำระเงินที่ธนาคาร...


7/11/2555 1206

» บุคลากรสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้แล้วที่นี่

บุคลากรสามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้แล้วที่นี่ คลิก


5/11/2555 Admin Admin 1209

» ขอเชิญเข้าร่วมชมโปรโมทละคร จาก สถาปัตย์การละคอน

       วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนนักเรียนและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมชมโปรโมทละคร จาก สถาปัตย์การละคอนพลุที่ 12 แกดิโอลัส ปาฏิหาริย์ดาบตก ณ กลางโดม อาคารเรียนมัธยม 1 เวลา 12.00 น. งานนี้มีแจกบัตรฟรี เล่นเกมส์...


4/11/2555 วาทินี สระกาง 1197