» ครม.โอเคแล้ว 1,856 ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนรุ่น 4 เริ่มรับ 28 ม.ค.นี้

  ครม.ไฟเขียวผ่านตลอดแล้วในการดำเนินการตามโครงการทุน ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑,๘๕๖ ทุน                 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศธ. กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่...


22/1/2556 Admin Admin 1212

» ขอเชิญร่วมโครงการอบรมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สู่อาเซียน

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยศูนย์บริการวิชาการ มีกำหนดจัดโครงการอบรมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สู่อาเซียน โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มาบรรยายในหัวข้อ“แผนแม่บทเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, บทบาทความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)...


22/1/2556 Admin Admin 1210

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี 56

ค้นหารายชื่อคลิก   หรือ   (ปรับแก้ล่าสุด 25/1/2556) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบขั้นพื้นฐาน ม.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบขั้นพื้นฐาน ม.4 Sci-Math ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบขั้นพื้นฐาน ม.4 Eng ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบขั้นพื้นฐาน...


15/1/2556 Admin Admin 1223

» ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ส่งหลักฐาน สอบ ม.1 ม.4 ปี 56

ดูรายชื่อคลิก ถ้ามีรายชื่อกรุณาจัดส่งหลักฐานให้ครบ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 56 เวลา 14.00 น.   ส่งทาง Fax 043-754-636 โดยให้เขียนรหัสประจำตัวสอบ 5 หลัก กำกับมาด้วย


15/1/2556 Admin Admin 1218

» สถิติการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2556 แบบ Realtime

**ข้อมูลข้างต้นยังเป็นข้อมูลแบบไม่เป็นทางการ


1/10/2556 Admin Admin 1207

» นักเรียนที่ไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินกรุณาติดต่องานการเงิน

นักเรียนที่ไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินกรุณาติดต่องานการเงิน เพื่อขอรับแบบฟอร์มการชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคล ถ้าไม่ติดต่อจะไม่มีสิทธิ์สอบ...


23/12/2555 Admin Admin 1201

» ท้าทายผู้กล้า มาประลอง "ไอเดีย" ออกแบบป้าย มมส ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

ท้าทายผู้กล้า มาประลอง "ไอเดีย" ออกแบบป้าย มมส ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท เชิญชวน นักเรียน นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานการออกแบบในโครงการประกวดออกแบบป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องแสดงให้เห็นความเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


1/12/2555 Admin Admin 1212

» โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning Couseware สื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิตอล

รายละเอียด http://202.28.32.41/files/trainning/e01.pdf หรือ  http://copag.msu.ac.th/training/


29/11/2555 Admin Admin 1265

» แจ้งการจัดทำและส่ง TOR แบบ ป01 (พนักงานมหาวิทยาลัย)

แจ้งการจัดทำและส่ง TOR แบบ ป01 (พนักงานมหาวิทยาลัย)


22/11/2555 Admin Admin 1248

» การแก้ไข Excel พิมพ์ / (slash) ไม่ได้

ดูวิธีแก้ไข


20/11/2555 1329