» โควตาสสวท. และโควตาสอวน. คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.เกษตร 2556

  โควตาสสวท. และโควตาสอวน.  คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ม.เกษตร 2556 คุณสมบัติ - ด้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย2 จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ทั่วประเทศ (โควตา สอวน.) - ต้องผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการไม่ต่ำกว่าค่าย3 สมัคร...


18/10/2555 Admin Admin 1261

» กำหนดการรับสมัคร ชำระเงิน จังหวัดที่เปิดสนามสอบ และขั้นตอนการสมัคร วิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2556

     กำหนดการรับสมัคร ชำระเงิน       จังหวัดที่เปิดสนามสอบ และขั้นตอนการสมัคร       วิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2556         กำหนดการรับสมัครและชำระเงิน        สนามสอบ         ...


16/10/2555 Admin Admin 1498

» รับตรง และ โควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2556

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤษศจิกายน 2555   รายละเอียดโครงการ 1. โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ...


16/10/2555 Admin Admin 1279

» ประกาศผลการเรียน (ติดบอร์ด)

ดูผลการเรียน (ติดบอร์ด) ได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และสามารถดูในระบบตั้งแต่พรุ้งนี้เป็นต้นไป 17 ต.ค. 2555 >>> กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน <<<


16/10/2555 Admin Admin 1215

» รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 8   Download  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Download เปลี่ยนแปลงวันการนับภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด Download ใบสมัครคลิก Download ใบมอบฉันทะ


14/10/2555 Admin Admin 1206

» รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556

    #รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง     ปีการศึกษา 2556      กำหนดการ       คุณสมบัติของผู้สมัคร        ประเภทโควตา       สาขาที่รับและจำนวนที่รับ...


14/10/2555 Admin Admin 1311

» #รับตรง International Program (BE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

       กำหนดการสมัคร         ขั้นตอนการสมัคร       เกณฑ์การคัดเลือก       สถิติของผู้ผ่านการเข้าศึกษาปีก่อนๆ   


14/10/2555 Admin Admin 1238

» เจาะลึก!! คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก

    เจาะลึก!! คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ     ที่ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก      X = ใช้วิชานั้นเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก      สรุปให้เฉพาะในส่วนของวิชาสามัญ 7 วิชา ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก...


14/10/2555 Admin Admin 1528

» ทุน วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย Superstar College of Asia ม.สยาม

  ทุนการศึกษาของวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง และสาขาธุรกิจบันเทิง สำหรับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และมีใจรักในศิลปะการแสดงและมีความสามารถทางด้านดนตรี...


14/10/2555 Admin Admin 1668

» โควตา ผู้มีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ม.แม่โจ้ 2556

  รับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึง 5 พฤษศจิกายน 2555   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555 นี้เท่านั้น อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร ที่มา http://www.unigang.com/Article/12489


14/10/2555 Admin Admin 1403