» #รับตรง International Program (BE) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

       กำหนดการสมัคร         ขั้นตอนการสมัคร       เกณฑ์การคัดเลือก       สถิติของผู้ผ่านการเข้าศึกษาปีก่อนๆ   


14/10/2555 Admin Admin 1250

» เจาะลึก!! คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก

    เจาะลึก!! คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ     ที่ใช้วิชาสามัญ 7 วิชา เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก      X = ใช้วิชานั้นเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก      สรุปให้เฉพาะในส่วนของวิชาสามัญ 7 วิชา ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก...


14/10/2555 Admin Admin 1535

» ทุน วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย Superstar College of Asia ม.สยาม

  ทุนการศึกษาของวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง และสาขาธุรกิจบันเทิง สำหรับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และมีใจรักในศิลปะการแสดงและมีความสามารถทางด้านดนตรี...


14/10/2555 Admin Admin 1682

» โควตา ผู้มีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ม.แม่โจ้ 2556

  รับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึง 5 พฤษศจิกายน 2555   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2555 นี้เท่านั้น อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร ที่มา http://www.unigang.com/Article/12489


14/10/2555 Admin Admin 1409

» เรียนเชิญบุคลากรดาวน์โหลดฟอร์นสารบรรณ ปรับปรุงรุ่นใหม่

  >> เรียนเชิญบุคลากรดาวน์โหลดฟอร์นสารบรรณ ปรับปรุงรุ่นใหม่ “Sarabun New” ฟอร์นนี้ได้แก้ไขปัญหา ตัวพิมพ์แบบหนาให้ชัดขึ้น และสามารถมองเห็นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น ดาวน์โหลด! การติดตั้ง 1. ดาวน์โหลดไฟล์ 2....


10/12/2555 Admin Admin 1337

» ประกาศ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2555

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 5-30 พฤศจิกายน 2555 โดยนักเรียนเข้าพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียม ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป


4/10/2555 Admin Admin 1250

» กำหนดการโครงการ วมว. 56

  กำหนดการโครงการ วมว. ระยะ 2 ปีการศึกษา 2556 1.       ประกาศรับสมัครสอบ (1 กันยายน 2556)           1 กันยายน 2556 2.       ระยะเวลาในการรับสมัคร (1-30 กันยายน 2556)  1-30 กันยายน 2556 - ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน...


26/9/2555 Admin Admin 1576

» กำหนดส่งเอกสารโครงการ วมว.

เอกสารที่ต้องส่ง 1. ใบสมัคร 2. ใบระเบียนผลการเรียน (ป.พ.1) 3. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร   ส่งก่อน 1 ต.ค. 55 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์) ที่อยู่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) กลุ่มอาคารเรียนมัธยม...


25/9/2555 Admin Admin 1334


» สัมมนา 2

ดาวน์โหลดเอกสาร เทอมที่ 1/56 คณิตศาสตร์ ลำดับนักเรียนสัมมนาและอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf ชีววิทยา ลำดับนักเรียนสัมมนาและอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf ตัวอย่างการเขียนรายงานวิชาสัมมนา.pdf ตัวอย่างฟอร์มบทคัดย่อแจกตอนสัมมนา 1-56.pdf ฟอร์มการเขียนรายงานวิชาสัมมนา.pdf ฟิสิกส์...


1211