» นำนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการ วมว. )

         ในระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายอรุณ แก้วมั่น พร้อมคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


18/12/2558 วีณา เม้าพิมพา 736

» ประกาศผลสอบ วมว. รอบแรก ปีการศึกษา 2559

ไฟล์ประกาศ >>> คลิก รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ วมว.รอบแรก >>> คลิก


18/12/2558 ผู้ดูแลระบบ 5647

» นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม)ได้เป็นตัวแทนประเทศเข้าแข่งขันครอสเวิร์ดเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ ประเทศฝรั่งเศล ในปี 2016

            เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “ธ.ก.ส. ครอสเวิร์ดเกมเยาวชน นานาชาติ ครั้งที่ 27  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...


16/12/2558 วีณา เม้าพิมพา 1395

» โคงการค่ายบริการวิชาการและแนะแนว "ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ 8"

          ระหว่างวันที่     27 – 29 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายบริการวิชาการและแนะแนว “ค่ายสานฝัน ฉันอยากเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ 8”  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)...


11/12/2558 วีณา เม้าพิมพา 835

» นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม)ได้เป็นตัวแทนประเทศเข้าแข่งขัน 2015 World Youth Scrabble Championships

      ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 นายศิริวัฒน์ สุทธะพินทุฯนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับ คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันครอสเวิร์ดเยาวชนชิงแชมป์โลก ปี 2558 ณ เมืองเพิร์ธ...


11/12/2558 วีณา เม้าพิมพา 787

» โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

           เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


11/12/2558 วีณา เม้าพิมพา 745

» โครงการค่ายบริการวิชาการและแนะแนว “ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ 8”

             ระหว่างวันที่  27 – 29 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการค่ายบริการวิชาการและแนะแนว “ค่ายสานฝันฉันอยากเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ 8”  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


03/12/2558 วีณา เม้าพิมพา 432

» ประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง “100 ปี ชาตกาล พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ปราชญ์อีสาน”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิการยน 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามและภาคีทั้งในและนอกสถาบันอีกหลายแห่ง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ...


26/11/2558 ผู้ดูแลระบบ 507

» โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ลีลาศเชื่อมสัมพันธ์

             เมื่อวันที่  23- 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา โรงเรียนสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ลีลาศเชื่อมสัมพันธ์ ในระดับประเทศ จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


25/11/2558 วีณา เม้าพิมพา 279

» โครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 9 - 20  พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาฝ่ายวิชาการ และฝ่ายส่งเสริมวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการโครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ วมว.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเสริมความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


25/11/2558 วีณา เม้าพิมพา 261