» กำหนดการ โครงการ “ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ม.1”

>> โหลดได้ที่เอกสารแนบ   สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม สำหรับการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน พ.ศ. 2556   1.      ค่าลงทะเบียนจำนวน 400 บาท ( เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่มตลอดกิจกรรม...


22/3/2556 Admin Admin 2416

» แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ KM Alert ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.2556

แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ KM Alert ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.2556 คลิก >> http://goo.gl/LzsCz


20/3/2556 Admin Admin 1500

» รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตร

- ม.3 - ม.6 - รายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ไม่จบหลักสูตร - รายชื่อนักเรียน ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตร


20/3/2556 Admin Admin 1345


» ประกาศ...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเดิม) ที่สอบไม่ผ่านโครงการ วมว ให้มารายงานตัว

ประกาศ...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเดิม) ที่สอบไม่ผ่านโครงการ วมว ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในวันที่ 14-22 มีนาคม 2556 โดยทางโรงเรียนได้จัดส่งใบชำระค่าเทอมไปให้กับนักเรียนตามที่อยู่ที่นักเรียนได้แจ้งไว้กับทาง...


19/3/2556 Admin Admin 1319

» ประกาศ...ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 มาเข้าร่วมพิธีในวันจบการศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 น.

ประกาศ...ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 มาเข้าร่วมพิธีในวันจบการศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 น.


15/3/2556 Admin Admin 1352

» กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร

      กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร


13/3/2556 Admin Admin 1301

» ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการ วมว)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงการ วมว) สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ


13/3/2556 Admin Admin 1298

» กำหนดการที่สำคัญเกี่ยวกับนักเรียน ม.6

  5 มี.ค. 56       ประกาศผลการเรียน ม. 6 5-8 มี.ค. 56     นักเรียน ม. 6 สอบแก้ตัว รอบสุดท้าย 20 มี.ค. 56     ประกาศรายชื่อผู้จบหลักสูตร ม. 6 21 มี.ค. 56 (09.00 -12.00 น.) - พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร - แจ้งความประสงค์เพื่อขอ ปพ.1 และส่งรูปถ่ายที่ถูกระเบียบขนาด...


6/3/2556 Admin Admin 1324

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี 56 (ตามสายการเรียน)

- รายชื่อ ม.1 ม.1 เพิ่มเติม 5610343 ด.ญ.อัญญดา มาลัย - รายชื่อ ม.1 SEM - รายชื่อ ม.4 Music - รายชื่อ ม.4 Sci Gifted - รายชื่อ ม.4 Eng Gifted - รายชื่อ ม.4 วิทย์ คณิต - รายชื่อ ม.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ จีน-ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส


4/3/2556 Admin Admin 1303