» ประกาศสำรอง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล) เอกสารประกาศ >> คลิก 1. สอบคัดเลือก  >> คลิก 7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โครงการ...


16/02/2561 ผู้ดูแลระบบ 8512

» ประกาศผลสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล) เอกสารประกาศ >> คลิก 1. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต...


02/02/2561 ผู้ดูแลระบบ 41987

» ขอแสดงความยินดีและชื่นชนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest หัวข้อ "Making Our World Safe from Infectious Diseases

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายทิวทัศน์ คะนะมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ...


01/02/2561 วีณา เม้าพิมพา 180

» วันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี สาธิต มมส.

               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สมาคมผู้ปกครองนักเรียน และครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี (The Red Carpet & Light Camera Party DMSU 21TH anniversary) ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์...


31/01/2561 วีณา เม้าพิมพา 277


» ประกาศรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา (เฉพาะกลุ่มโควตา)

เอกสารประกาศ >> คลิก ม.1  1. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม) >> คลิก 5. โควตาความสามารถพิเศษสาธิต...


20/01/2561 ผู้ดูแลระบบ 11798

» รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนก้าวหน้า

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


12/01/2561 ผู้ดูแลระบบ 443

» ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ทุน กพ. ปี 2561

      นายจารุภัทร   นำพูนสุขสันต์  6/1   นายณัฐกรณ์  ทองคำ  6/1     นายเปรมศักดิ์   ไค่นุ่นกา  6/1     นางสาวสาธิดา  คำยอด   6/6     นางสาวพสุมนต์ นูวบุตร 6/5     นางสาวพรชนัน ...


12/01/2561 ผู้ดูแลระบบ 2936

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดา

เมื่อ 21 พฤศจิกายน  2560ที่ผ่านมา ทิวทัศน์  คะนะมะ ชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 11 กับอินทัช โดยจะได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ...


10/01/2561 วีณา เม้าพิมพา 174