» ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่  https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss/ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัครสอบ


13/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 2550

» ขยายเวลาการชำระค่าทดสอบทางการศึกษา และส่งเอกสาร ปพ.1 (ม.4)

- ขยายเวลาการชำระค่าทดสอบทางการศึกษา - ส่งเอกสาร ปพ.1 (ม.4) ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มกราคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


04/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 1352

» ประกาศผลสอบรอบแรก โครงการ วมว

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบแรก สามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์นี้นะคะ http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/75


23/12/2559 ผู้ดูแลระบบ 2218

» ข่าวรับสมัคร 2560 โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ)

นักเรียนที่จะสมัคร โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) โรงเรียนทั่วไป ให้ส่งหลักฐานแสดงผลงานมาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...


13/12/2559 ผู้ดูแลระบบ 1113» ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560

ระเบียบการ >> รายละเอียด โควตานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  >> รายละเอียด สมัครเรียน >> Click


30/11/2559 ผู้ดูแลระบบ 11273


» คู่มือนักเรียน

https://satit.msu.ac.th/th/data/file_up/20160728040717.pdf


28/07/2559 วีณา เม้าพิมพา 561