» ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. ประกาศ >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป  >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) >> คลิก 5. โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) ...


11/02/2562 ผู้ดูแลระบบ 32186

» โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “๗๗ จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...


08/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 485

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สวทช. มูลค่า 1.5 ล้านบาทในการสร้างห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษา

             โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างห้องปฏิบัติการ FAB LAB ในสถานศึกษาจาก สวทช. มูลค่า 1.5 ล้านบาทในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) โดยมี ผศ. อรุณ ...


08/02/2562 วีณา เม้าพิมพา 2206

» ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ม.1 และ ม.4 (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทุกประเภท) >> ดูรายชื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทุกโครงการ)>> ดูรายชื่อ รายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินแต่ยัง (ไม่ส่งเอกสาร/เอกสารไม่ผ่าน) >> ดูรายชื่อ * หากนักเรียนมีปัญหากรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่...


25/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 4864

» ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการวาดหนังสือภาพนิทานพื้นบ้าน อีสาน และการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการวาดหนังสือภาพนิทานพื้นบ้าน อีสาน และการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน โครงการ การผลิตหนังสือภาพนิทานพื้นบ้านอีสาน เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์...


22/01/2562 วีณา เม้าพิมพา 293

» ตารางสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

อัพเดท!! ตารางสอบเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ [ ภาคบ่าย ] จากเดิมสอบวิชาสังคมก่อน สลับเป็นสอบวิชาภาษาอังกฤษก่อน รายวิชาอื่นเหมือนเดิม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาครับ นักเรียนสามารถเข้าระบบพิมพ์ใบเข้าห้องสอบใหม่ได้เลยครับ...


21/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 1284

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม)

โควตาเรียนดีที่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก >> คลิก โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) โรงเรียนทั่วไป >> คลิก  


15/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 806

» ประกาศ เลขที่นั่งสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

สามารถเข้าดูได้ที่ https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss ปล.นักเรียนที่มีเลขที่นั่งสอบ มีสิทธิ์เข้าสอบครับ !! ม.1 >> สอบวันที่ 26 มกราคม 2562 ทุกประเภท ม.4 >> สอบวันที่ 27 มกราคม 2562 ทุกโครงการ ม.4 >> นักเรียนที่ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ส่งเอกสาร/เอกสารไม่ผ่าน...


12/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 6499

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร 1. โควตาบุตบุคลากร >> คลิก 2. โควตาเรียนดีที่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก 4. โควตาเรียนดี รร.สาธิต มมส (ฝ่ายประถม) >> คลิก 5....


11/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 4172

» ประกาศขยายเวลาการชำระเงินรับสมัคร ม.1 และ ม.4

ด่วน !!! ขยายเวลาการชำระเงิน จากเดิมวันที่ 5 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 8 มกราคม 2562 เท่านั้น นักเรียนที่ยังไม่ชำระสามารถเข้าระบบพิมพ์ใบชำระค่าทดสอบ


07/01/2562 ผู้ดูแลระบบ 474