» ขอเชิญ ตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญ ตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน ในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเรียนมัธยม 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้ารับการรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กำหนดการ วันที่...


10/05/2559 วีณา เม้าพิมพา 119

» เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ทำบุญเปิดอาคารรับรองผู้ปกครอง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเพื่อเปิดเกียรติ เนื่องในโอกาส ทำบุญเปิดอาคารรับรองผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารรับรองผู้ปกครอง...


30/04/2559 ผู้ดูแลระบบ 1232


» รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ที่จบการศึกษาและไม่จบการศึกษา

จบการศึกษา >>>>> คลิก ไม่จบการศึกษา >>>>> คลิก นักเรียนที่มีปัญหาให้ติดต่องานทะเบียนด่วน ภายใน 1 เม.ย. 59 


31/03/2559 ผู้ดูแลระบบ 1379

» รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ที่จบการศึกษาและไม่จบการศึกษา

จบการศึกษา >>>>> คลิก ไม่จบการศึกษา >>>> คลิก นักเรียนที่มีปัญหาให้ติดต่องานทะเบียนด่วน ภายใน 1 เม.ย. 59 


31/03/2559 ผู้ดูแลระบบ 842

» ค่ายเยาวชนรักษ์ไดโนเสาร์ภูน้อย ตามรอยนักบรรพชีวินวิทยา

         ค่ายเยาวชนรักษ์ไดโนเสาร์ภูน้อย ตามรอยนักบรรพชีวินวิทยา ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถานีวิจัยภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์  เป็นกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นนักบรรพชีวิน...


23/03/2559 พิราวรรณ สุพร 481

» ประกาศผลสอบโครงการ วมว.

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>> คลิก 01 ใบมอบตัว >>> คลิก 02 สัญญามอบตัว >>> คลิก 03 เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว >>> คลิก 04 แบบรายงานตัวนักเรียน-ใหม่ >>> คลิก 05 เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว >>> คลิก กำหนดการรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว >>>...


19/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 4282

» ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม)

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) และกลุ่มอุปการะคุณ โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่  1. http://eschool.msu.ac.th/admissions/index.php หรือ 2. หน้าบอร์ดอาคารอำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)


18/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 2573

» ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่  1. http://eschool.msu.ac.th/admissions/index.php หรือ 2. หน้าบอร์ดอาคารอำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)


10/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 5142

» ค่านสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครังที่ ๘

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บ http://satit.msu.ac.th/sciusdmsu8/


22/12/2558 ผู้ดูแลระบบ 1195