» ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง SEM เพิ่มเติม >> คลิก ห้องเรียนปกติ >> คลิก ห้อง SEM >> คลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SCIENCE-MATHEMATICS GIFTED) >> คลิก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ  >> คลิก ENGLISH...


02/03/2561 ผู้ดูแลระบบ 9951

» ประกาศสำรอง ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล) เอกสารประกาศ >> คลิก 1. สอบคัดเลือก  >> คลิก 7. โควตาโครงการบริการวิชาการและแนะแนว >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โครงการ...


16/02/2561 ผู้ดูแลระบบ 9245

» ประกาศผลสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2561

ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เรียงตาม ชื่อ- สกุล) เอกสารประกาศ >> คลิก 1. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต...


02/02/2561 ผู้ดูแลระบบ 61184


» ประกาศรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา (เฉพาะกลุ่มโควตา)

เอกสารประกาศ >> คลิก ม.1  1. โควตาบุตรบุคลากร มมส. >> คลิก 2. โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก >> คลิก 3. โควตาเรียนดีโรงเรียนทั่วไป >> คลิก 4. โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม) >> คลิก 5. โควตาความสามารถพิเศษสาธิต...


20/01/2561 ผู้ดูแลระบบ 12042

» รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนก้าวหน้า

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


12/01/2561 ผู้ดูแลระบบ 554

» ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ทุน กพ. ปี 2561

      นายจารุภัทร   นำพูนสุขสันต์  6/1   นายณัฐกรณ์  ทองคำ  6/1     นายเปรมศักดิ์   ไค่นุ่นกา  6/1     นางสาวสาธิดา  คำยอด   6/6     นางสาวพสุมนต์ นูวบุตร 6/5     นางสาวพรชนัน ...


12/01/2561 ผู้ดูแลระบบ 3108