» รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ที่จบการศึกษาและไม่จบการศึกษา

จบการศึกษา >>>>> คลิก ไม่จบการศึกษา >>>>> คลิก นักเรียนที่มีปัญหาให้ติดต่องานทะเบียนด่วน ภายใน 1 เม.ย. 59 


31/03/2559 ผู้ดูแลระบบ 1386

» รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ที่จบการศึกษาและไม่จบการศึกษา

จบการศึกษา >>>>> คลิก ไม่จบการศึกษา >>>> คลิก นักเรียนที่มีปัญหาให้ติดต่องานทะเบียนด่วน ภายใน 1 เม.ย. 59 


31/03/2559 ผู้ดูแลระบบ 848

» ค่ายเยาวชนรักษ์ไดโนเสาร์ภูน้อย ตามรอยนักบรรพชีวินวิทยา

         ค่ายเยาวชนรักษ์ไดโนเสาร์ภูน้อย ตามรอยนักบรรพชีวินวิทยา ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถานีวิจัยภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์  เป็นกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นนักบรรพชีวิน...


23/03/2559 พิราวรรณ สุพร 491

» ประกาศผลสอบโครงการ วมว.

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก >>> คลิก 01 ใบมอบตัว >>> คลิก 02 สัญญามอบตัว >>> คลิก 03 เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว >>> คลิก 04 แบบรายงานตัวนักเรียน-ใหม่ >>> คลิก 05 เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว >>> คลิก กำหนดการรายงานตัวและสถานที่รายงานตัว >>>...


19/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 4316

» ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม)

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) และกลุ่มอุปการะคุณ โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่  1. http://eschool.msu.ac.th/admissions/index.php หรือ 2. หน้าบอร์ดอาคารอำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)


18/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 2586

» ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่  1. http://eschool.msu.ac.th/admissions/index.php หรือ 2. หน้าบอร์ดอาคารอำนวยการโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)


10/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 5472

» ค่านสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครังที่ ๘

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บ http://satit.msu.ac.th/sciusdmsu8/


22/12/2558 ผู้ดูแลระบบ 1205

» ประกาศผลสอบ วมว. รอบแรก ปีการศึกษา 2559

ไฟล์ประกาศ >>> คลิก รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ วมว.รอบแรก >>> คลิก


18/12/2558 ผู้ดูแลระบบ 5589

» ประการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แก้ไข )

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในช่วงวันที่ 1-29 ธันวาคม 2558 คลิกดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้


16/11/2558 ผู้ดูแลระบบ 9726

» ประกาศจากฝ่ายการเงิน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 02 พ.ย. พ.ศ. 2558 - 16 พ.ย. 2558 (ไม่มีค่าปรับ 300) - ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558 (มีค่าปรับ 300) นักเรียนคนใดที่พิมพ์ใบชำระค่าเทมอไปก่อนแล้ว ให้เข้าระบบเพื่อมาพิมพ์ใบชำระค่าเทมอใหม่  ในวันที่...


27/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 637