» ประกาศผลสอบ วมว. รอบแรก ปีการศึกษา 2559

ไฟล์ประกาศ >>> คลิก รายชื่อนักเรียนที่สอบได้ วมว.รอบแรก >>> คลิก


18/12/2558 ผู้ดูแลระบบ 5580

» ประการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แก้ไข )

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ในช่วงวันที่ 1-29 ธันวาคม 2558 คลิกดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้


16/11/2558 ผู้ดูแลระบบ 9722

» ประกาศจากฝ่ายการเงิน

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 02 พ.ย. พ.ศ. 2558 - 16 พ.ย. 2558 (ไม่มีค่าปรับ 300) - ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558 (มีค่าปรับ 300) นักเรียนคนใดที่พิมพ์ใบชำระค่าเทมอไปก่อนแล้ว ให้เข้าระบบเพื่อมาพิมพ์ใบชำระค่าเทมอใหม่  ในวันที่...


27/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 627


» เตรียมพบกับ MSU Book Fair 2-6 พฤศจิกายน 2558

เตรียมพบกับ สัปดาห์หนังสือ (MSU Book Fair) เชิญชวน อาจารย์ นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสาารคาม มาแนะนำสั่งซื้อหนังสือ E-book, E-Journal, ฐานข้อมูล, ฯลฯ เข้าห้องสมุด รับเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.00 น. - 20.00 น.  ณ บริเวณลานหน้าศูนย์หนังสือ...


16/10/2558 วีณา เม้าพิมพา 451

» เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมฟังการประชุมทางวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสาน และภาคีทั้งภานในและภายนอก ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมฟังการประชุมทางวิชาการ "๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน...


12/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 156


» ขอความอนุเคราะห์สำรวจบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)มีความประสงค์จะสำรวจนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2559 ประเภทบุคลากร ใคร่จึงขอความอนุเคราะสำรวจนักเรียน พร้อมส่งหลักฐาน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์...


08/09/2558 ผู้ดูแลระบบ 376

» โครงการ วมว เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ วมว ห้องเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


21/08/2558 ผู้ดูแลระบบ 1539