» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4

                วันที่ 2 กันยายน 2560 สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4 ณ หอประชุมวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก...


03/09/2560 พิราวรรณ สุพร 84

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธม) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามและสนทนาภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ

             เมื่อวันที่ 23สิงหาคม 2560 นางสาวจัสติน กอฟมานน์ และ นางสาวสเตฟานี ปิโด ลำไธสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธม) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามและสนทนาภาษาฝรั่งเศส...


29/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 216

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23

              เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ    ครั้งที่ 23 (ระดับจังหวัด)...


28/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 448

» โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematic Gifted Programme)

ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม  2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...


22/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 608

» กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี และการกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ...


22/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 86

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 โดย  ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผศ.ดร.จิระพร...


21/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 93

» นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนเข้าแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันมัคคุเทศก์จีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน...


09/08/2560 พิราวรรณ สุพร 338

» คู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกาา 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง


08/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 435