» ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ >> คลิก รวมทุกประเภทพร้อมเลขที่นั่งสอบ  >> คลิก โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก  >> คลิก โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก โควตาบุตรบุคลากร...


19/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 15890

» ​ประกาศกลุ่มสอบประเภทโควตาชั้นมัทธยมศึกษาปีที่1

ประกาศกลุ่มสอบประเภทโควตาชั้นมัทธยมศึกษาปีที่1 นักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่ระบบ https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss/  เมนู "ข้อมูลการสมัครสอบ" โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัครสอบ


18/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 2275


» ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ โดยนักเรียนสามารถเข้าดูได้ที่  https://eschool.msu.ac.th/admissions/admiss/ โดยใช้ Username และ Password ที่ได้จากการสมัครสอบ


13/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 2757

» ขยายเวลาการชำระค่าทดสอบทางการศึกษา และส่งเอกสาร ปพ.1 (ม.4)

- ขยายเวลาการชำระค่าทดสอบทางการศึกษา - ส่งเอกสาร ปพ.1 (ม.4) ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 มกราคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


04/01/2560 ผู้ดูแลระบบ 1462

» ประกาศผลสอบรอบแรก โครงการ วมว

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบแรก สามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์นี้นะคะ http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/75


23/12/2559 ผู้ดูแลระบบ 2517

» ข่าวรับสมัคร 2560 โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ)

นักเรียนที่จะสมัคร โควตาพิเศษ (วิชาการ/กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ) โรงเรียนทั่วไป ให้ส่งหลักฐานแสดงผลงานมาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...


13/12/2559 ผู้ดูแลระบบ 1233» ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560

ระเบียบการ >> รายละเอียด โควตานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  >> รายละเอียด สมัครเรียน >> Click


30/11/2559 ผู้ดูแลระบบ 11769