» โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม...


24/07/2558 วีณา เม้าพิมพา 435

» แจ้งให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพื่อใช้จัดนิทนนศการวันภาษาไทยแห่งชาติ

แจ้งให้นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ภาพนี้เพื่อเอาไปใช้เป็นแบบพื้นหลังในการจัดนิทรรศการตามหัวข้อที่ห้องของตนได้รับมอบหมาย ทั้งนี้นักเรียน ต้องรีบดาวน์โหลดและจัดทำข้อมูลลงในพื้นหลังนี้ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งไฟล์ที่เรียบร้อยกลับคืนมายังอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยสายชั้นของตน...


16/07/2558 วีณา เม้าพิมพา 435

» สมัครสอบโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์ ค่าย 1/2558

กำหนดการโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก      10 ก.ค. - 7 ส.ค. 58 ชำระค่าสมัคร                             ...


13/07/2558 วีณา เม้าพิมพา 1019

» ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ และระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=home  


02/07/2558 วีณา เม้าพิมพา 328

» เชิญชวนเข้าร่วม โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558

สำนักงาน ป.ป.ส ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการศึกาาธิการ และสาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิค ได้จัด โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558 เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา...


05/06/2558 วีณา เม้าพิมพา 436

» เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  ในวันจันท์ ที่ 1 มิถุนายน  2558 เวลา 08.30 น. -11.00 น.   ณ หอประชุมใหญ่...


22/05/2558 วีณา เม้าพิมพา 1220

» ประกาศ รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558

ระเบียบการสมัคร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  คุณลักษณะ                  1. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย                2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์...


15/05/2558 วีณา เม้าพิมพา 1082

» โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันนี้ (11 พ.ค. 2558) - 12 พ.ค. 2558  เวลา 09.00 น. - 16.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เพื่อรับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) ณ อาคารอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


15/05/2558 วีณา เม้าพิมพา 347

» ปฏิทินวิชาการ [แก้ไข]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


06/08/2558 ผู้ดูแลระบบ 1398

» ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้น

ให้นักเรียนทุกระดับชั้นแก้ไขข้อมูล ส่วนตัวโดยเฉพาะ [ที่อยู่] ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


29/04/2558 ผู้ดูแลระบบ 684