» ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ และระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=home  


02/07/2558 วีณา เม้าพิมพา 334

» เชิญชวนเข้าร่วม โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558

สำนักงาน ป.ป.ส ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการศึกาาธิการ และสาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิค ได้จัด โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4 ปี 2558 เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา...


05/06/2558 วีณา เม้าพิมพา 443

» เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง และอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  ในวันจันท์ ที่ 1 มิถุนายน  2558 เวลา 08.30 น. -11.00 น.   ณ หอประชุมใหญ่...


22/05/2558 วีณา เม้าพิมพา 1224

» ประกาศ รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558

ระเบียบการสมัคร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  คุณลักษณะ                  1. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย                2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์...


15/05/2558 วีณา เม้าพิมพา 1115

» โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันนี้ (11 พ.ค. 2558) - 12 พ.ค. 2558  เวลา 09.00 น. - 16.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เพื่อรับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก รักษาฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) ณ อาคารอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


15/05/2558 วีณา เม้าพิมพา 359

» ปฏิทินวิชาการ [แก้ไข]

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


06/08/2558 ผู้ดูแลระบบ 1435

» ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้น

ให้นักเรียนทุกระดับชั้นแก้ไขข้อมูล ส่วนตัวโดยเฉพาะ [ที่อยู่] ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


29/04/2558 ผู้ดูแลระบบ 690

» แจ้งไปยังนักเรียน ม.3 และ ม.6

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถรับรูปถ่ายและรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


27/04/2558 ผู้ดูแลระบบ 458

» แจ้งกำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนใหม่ดังนี้

รายละเอียดกำหนดการภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2558)    วัน/เดือน/ปี   กิจกรรม   ผู้รับผิดชอบ   ข้อมูลเพิ่มเติม   20 - 21 เมษายน  -      บุคลากรประชุมเตรียมความพร้อม/KM...


21/04/2558 ผู้ดูแลระบบ 5003

» ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา1/2558

รายละเอียดในไฟล์แนบ 


03/04/2558 ผู้ดูแลระบบ 1342