» กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช...


01/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 525

» วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้งหนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว...


24/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 90

» ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนร่วมเดินขบวนแห่ต้นดอกเงิน และเทียนพรรษาเนื่องในงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา...


24/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 83

» ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ปลาย

ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ปลาย คลิกเพื่อดูตาราง


14/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 940

» ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ต้น

คลิกเพื่อดูตาราง ตารางสอบแบบรวสายแยกระดับชั้นระดับ 1- 60 ม.ต้น


14/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 933

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการสัปดาห์อนุรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน -6 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีกิจกรรมบวงสรวงบรมครูกลอนสุนทรภู่ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน...


12/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 162

» กิจกรรม วันทานาบาตะ (七夕, たなばた) 2017

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกกรมวันทานาบาตะ (七夕, たなばた) วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วันทานาบาตะ (七夕, たなばた)  เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองตามดวงดาวของญี่ปุ่น มีต้นกำเนิดมาจากงานเทศกาลเจ็ดนางฟ้าของจีน เนื่องจากการพบกันของ...


07/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 176

» ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1 กีฬาสีธิตสามัคคีเกมส์ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ   แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกซ้อม และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในกีฬาสาธิตฯ ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ที่จะจัดขึ้น...


07/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 142

» ประชุมผู้ปกครองนักเรียนสามัญประจำปี 2560

                 สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับโรงเรียนสาธิตฯ จัดประชุมผู้ปกครองสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  ...


05/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 104