» ประกาศลำดับคิวอุปการคุณ

ประกาศลำดับคิวอุปการคุณ >> รายละเอียดตามเอกสารแนบ วันที่อุปการะ : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) -------------------------------------------------------------------------------- สำหรับนักเรียน ม.4 ที่มีความประสงค์จะอุปการคุณให้...


22/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 2234

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวแล้ว มีรายชื่อประกาศห้อง SEM (เพิ่มเติม) ให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ จำนวน 5,000 บาท ************************************************************** วันที่รายงานตัว : รายงานตัว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. สถานที่รายงานตัว...


22/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 4911

» ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา...


22/02/2560 วีณา เม้าพิมพา 508


» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวแล้ว มีรายชื่อประกาศห้อง SEM (เพิ่มเติม) ให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ จำนวน 5,000 บาท ************************************************************** วันที่รายงานตัว : รายงานตัว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. สถานที่รายงานตัว...


15/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 12433


» ประกาศผลสอบ DMSUTEST 2559

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศให้ติดต่อรับรางวัล วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดการรับรางวัล - รายงานตัว 13.00-14.00 น. - พิธีรับรางวัล 14.00-16.00 น. - สถานที่ อาคารเอนกประสงค์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ผลสอบ...


09/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 1734


» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศ >> คลิก โควตาเรียนดีทั่วไปใน รร. ที่ได้รับคัดเลือก  >> คลิก โควตาเรียนดีสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก โควตาความสามารถพิเศษสาธิต มมส. (ประถม)  >> คลิก โควตาบุตรบุคลากร มมส  >> คลิก โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ...


06/02/2560 ผู้ดูแลระบบ 37249