» วันคล้ายวันสถาปนา 21 ปี สาธิต มมส.

               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สมาคมผู้ปกครองนักเรียน และครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี (The Red Carpet & Light Camera Party DMSU 21TH anniversary) ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์...


31/01/2561 วีณา เม้าพิมพา 105

» DMSU Christmas Masquerade Ball 2017


08/01/2561 วีณา เม้าพิมพา 96

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2560 และร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต...


08/12/2560 วีณา เม้าพิมพา 116

» ผู้อำนวยการโรงเรียนฯรับมอบเงินสนับสนุนกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับมอบเงินสนับสนุนกีกฬาสาธิตฯ ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. สมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง    จำนวน 30,000 บาท และสนับสนุนชุดกีฬาลีลาศ...


07/12/2560 วีณา เม้าพิมพา 47

» ต้อนรับคณะครูอาจารย์จาก โรงเรียน Akita Minami ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 พย 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ต้อนรับคณะครูอาจารย์จากโรงเรียน Akita Minami ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝากมัธยม ทั้งที่ได้ร่วมชมการแสดงของไทย...


28/11/2560 วีณา เม้าพิมพา 57

» นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาแกนนำจิตอาสาสมัครสาธารสุขิสิต

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาแกนนำจิตอาสาสมัครสาธารสุขิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคา (อสน.ม) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายแกนนำในการสร้างฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขของโรงเรียน...


15/11/2560 วีณา เม้าพิมพา 41

» ร่วมงานแถล่งข่าวกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สัจจพงษ์ ญาตินิยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนำคณาจารย์ /บุคคลากร ผู้ควมคุมทีมกีฬาและฝ่ายต่างๆในกีฬาสาธิตฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์"...


10/11/2560 วีณา เม้าพิมพา 47

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “ระดับดีเด่น”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  ดร.วุฒิศักดิ์  บุญแน่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้ขึ้นรับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “ระดับดีเด่น” คะแนน...


08/11/2560 วีณา เม้าพิมพา 29

» ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากคณะกรรมการการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560   ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อรุณ   แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นำทีมบริหารร่วมต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น จากเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 18 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม...


01/11/2560 วีณา เม้าพิมพา 142

» โครงการเปิดหอพัก Open Dormitory MSU 2017

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2017 ในงานเปิดหอพัก open dormitory 2017 จัดขึ้นโดยงานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้...


06/09/2560 วีณา เม้าพิมพา 107