» โครงการเปิดหอพัก Open Dormitory MSU 2017

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการประกวด Miss&Mr.&Queen Dormitory 2017 ในงานเปิดหอพัก open dormitory 2017 จัดขึ้นโดยงานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้...


06/09/2560 วีณา เม้าพิมพา 36

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน

             เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  โดยท่านผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ  แก้วมั่น นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน โดยได้ส่งมอบดอกไม้จันทร์ที่บุคลากรและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์...


04/09/2560 วีณา เม้าพิมพา 382

» โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematic Gifted Programme)

ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม  2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...


22/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 454

» กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี และการกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ...


22/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 37

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 โดย  ผศ.ดร. มนตรี วงษ์สะพา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผศ.ดร.จิระพร...


21/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 26


» กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช...


01/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 477

» วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้งหนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว...


24/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 42

» ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนร่วมเดินขบวนแห่ต้นดอกเงิน และเทียนพรรษาเนื่องในงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา...


24/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 35

» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จัดโครงการสัปดาห์อนุรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน -6 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีกิจกรรมบวงสรวงบรมครูกลอนสุนทรภู่ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน...


12/07/2560 วีณา เม้าพิมพา 78