» ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการพัฒนาสู่ผู้นำอาเซียน ณ สาฐารณรัฐสิงคโปร์

เอกสารประกาศราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการพัฒนาสู่ผู้นำอาเซียน ณ สาฐารณรัฐสิงคโปร์


22/11/2560 ผู้ดูแลระบบ 49

» ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการพัฒนาสู่ผู้นำอาเซียน ณ สาฐารณรัฐประชาชนจีน

เอกสารประกาศราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการพัฒนาสู่ผู้นำอาเซียน ณ สาฐารณรัฐประชาชนจีน


22/11/2560 ผู้ดูแลระบบ 42

» ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง


18/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 562

» ประกาศสอบราคารถตู้ จำนวน 1 คัน

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


13/01/2559 ผู้ดูแลระบบ 934

» สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

เอกสารตามรายละเอียดแนบ


29/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 609


» สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


22/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 255

» ประกาศสอบราคา คอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


14/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 241