» ประกาศสอบราคาคอม 46 เครื่อง


18/02/2559 ผู้ดูแลระบบ 531

» ประกาศสอบราคารถตู้ จำนวน 1 คัน

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


13/01/2559 ผู้ดูแลระบบ 895

» สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

เอกสารตามรายละเอียดแนบ


29/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 558


» สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับรองผู้ปกครอง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


22/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 238

» ประกาศสอบราคา คอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


14/10/2558 ผู้ดูแลระบบ 225» ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่าย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


02/03/2558 ผู้ดูแลระบบ 263

» คำสั่งจัดทำโล่รางวัล DMSUTEST

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


23/1/2558 admin 365