» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดวาดภาพ Ars Longa Vita Brevis ครั้งที่ 30

           เมื่อวันที่ 8 กันยายนย 2560  เด็กหญิงหทัยณัฎฐ์  ไชยเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3/7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพ Ars Longa Vita Brevis ครั้งที่ 30 คณะศึกษาศาสตร์...


11/09/2560 วีณา เม้าพิมพา 244

» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่นขันคอสเวิร์ส วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560  นายจีรเดช เลขะวรกุล และนางสาวธนัชพร  ศิริงาม   นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอสเวิร์ส ระดับมํธยมศึกษาตอนปลาย  ในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ...


07/09/2560 วีณา เม้าพิมพา 20

» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา

                  เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในงานวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์ดุษฎี...


07/09/2560 วีณา เม้าพิมพา 30

» นักเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรอง

         เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการแข่งขันแต่งร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยคณะมนุษศาสตร์อละสังคมศาสตร์...


06/09/2560 วีณา เม้าพิมพา 160

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4

                วันที่ 2 กันยายน 2560 สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 4 ณ หอประชุมวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก...


03/09/2560 พิราวรรณ สุพร 28

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธม) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามและสนทนาภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ

             เมื่อวันที่ 23สิงหาคม 2560 นางสาวจัสติน กอฟมานน์ และ นางสาวสเตฟานี ปิโด ลำไธสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธม) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามและสนทนาภาษาฝรั่งเศส...


29/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 154

» นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23

              เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ    ครั้งที่ 23 (ระดับจังหวัด)...


28/08/2560 วีณา เม้าพิมพา 381

» นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนเข้าแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันมัคคุเทศก์จีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน...


09/08/2560 พิราวรรณ สุพร 289

» ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายกนกพล เนื่องโนราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมสอบแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


23/05/2560 ผู้ดูแลระบบ 107

» นักเรียนสาธิต มมส.(ฝ่ายมัธยม) สอบแข่งขันคณิตศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาตร์  รายการที่ 1 การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559 สนามสอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ผลการแข่งขัน นายเขตนิภัทร...


01/03/2560 วีณา เม้าพิมพา 432