สถิติผู้เข้าชมเว็บ
วันนี้
73
เมื่อวาน
67
เดือนนี้
2,432
เดือนที่แล้ว
2,432
ปีนี้
6,747
ปีที่แล้ว
14,213

คณะผู้จัดทำ
นายวุฒิศักดิ์  บุญแน่น
นายวุฒิศักดิ์ บุญแน่น

ตำแหน่ง :อาจารย์ชำนาญการพิเศษและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
สังกัด: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
e-mail : wutthisakcomplete@gmail.com

เบอร์ติดต่อ :085-7488191


นายองอาจ ญาตินิยม
นายองอาจ ญาตินิยม

ตำแหน่ง :อาจารย์และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและกิจการพิเศษ
สังกัด: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
e-mail : kong.ongart@gmail.com

เบอร์ติดต่อ :083-4539738


นางสาวอุทุมพร มุขขุนทด
นางสาวอุทุมพร มุขขุนทด

ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
สังกัด: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)


นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่
นายอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ผู้พัฒนาเว็บไซต์